Visuomenės informavimas apie numatomą viešbučio paskirties pastato Kalvarijų g. 204B Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Kalvarijų g. 204B, Vilnius. Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0021:462

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esami statiniai (griaunami): Garažas – Garažų; Sargo postas – Kita; Administracinis pastatas – Administracinė; Sandėlis – Sandėliavimo. Būsima paskirtis (Naujas statinys) – negyvenamoji/ viešbutis – viešbučių (7.1)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projekto vadovas Viktoras Gricius; vg@ppmm.lt; 8 614 54721

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Kalvarijų NT, UAB; Kalvarijų g. 204B, LT-08200 Vilnius; aleksandr@slinija.lt; 8 685 20174

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kareivių g. 19-148 (II a.), Vilnius; Mob. Tel. Nr.: +370 614 54721; darbo dienomis – darbo valandomis nuo 13:00 – 17:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Savo pasiūlymus projektuotojui galima teikti nurodytu projektuotojo elektroniniu paštu arba registruotu laišku į projektuotojo buveinę (Kareivių g. 19-148 (II a.), Vilnius) iki 2019-09-10 dienos.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Konstitucijos pr. 3 – 215 (Salė), Vilniuje; 2019 m. rugsėjo 10 d. 17:00

Atsisiųsti priedą.

 

2019-10-03

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą