Visuomenės informavimas apie numatomą viešbučio paskirties pastato (svečių namų) prekybos paskirties patalpų keitimo į maitinimo Užupio g. 10 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Užupio  g. 10, Vilnius, skl. kad. Nr. 0101/0042:1

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita. Komercinės paskirties objektų teritorijos (nekeičiama)

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Svečių namai – viešbučių paskirtis (nekeičiama); Patalpos paskirtis prekybos numatoma maitinimo

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Geodezija ir architektūra“ PDV Lina Deikuvienė, el.p.: [email protected], tel. nr. 865670549

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

T. M.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Šeimyniškių g. 9 -1, Vilnius, el.p. [email protected], tel. nr. 865670549, laikas: darbo dienomis 10-16 val. iki 2019-11-28

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo ir jo metu,  el. paštu [email protected] ar  paštu Šeimyniškių g. 9-1, Vilnius

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

UAB Geodezija ir architektūra patalpose Šeimyniškių g. 9-1, Vilnius

Laikas: 2019-11-28 17:00:00

Atsisiųsti priedą.

2019-12-10

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.