Visuomenės informavimas apie numatomą viešbučio pastato paskirties keitimo į administracinę Algirdo g. 4 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Algirdo g. 4, Vilnius,  0101/0056:113 Vilniaus m. k. v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Komercinės paskirties objektų teritorijos;

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama – Viešbutis, numatoma – Administracinė (atstatoma)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Regina  Tumpienė, el. paštu archregina@gmail. com, tel. mob.8 652 64495

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Baltijos laikas“, Algirdo g. 4, LT-03161 Vilnius, el. paštas info@baltlai.lt,  tel.+370 698 30585

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilnius, Stiklių g. 4, tel. 8 5 2629646, darbo dienomis 15:00-16:00, Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2019-12- 02, el. paštu archregina@gmail. com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2019-12-02, 17. 00 val.,  Stiklių g. 4, Vilnius, Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra.

Atsisiųsti priedą.

2019-12-10

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.