Visuomenės informavimas apie numatomą viešbučio pastato viešbučio patalpų Nr. 17, 18, 19, 20, 21 ir 22 sujungimo ir paskirties keitimo į gyvenamąją paskirtį (butą) ir viešbučio patalpų Nr. 16 ir 23 paskirties keitimo į gyvenamosios paskirties patalpas (butus), Latvių g. 38, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Latvių g. 38, Vilnius. Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0039:44

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis – Kita / Naudojimo būdas – nėra.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Viešbučių

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Rolandas Andrijauskas, el.p.: [email protected], tel.: 861433010

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

  1. M.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Daugėliškio g. 32-208, Vilnius, tel.: 861433010, darbo dienomis, darbo laiku (prieš tai susitarus telefonu).

Taip pat Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.vilnius.lt

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021 m. gruodžio 03 d., el. paštu [email protected]

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2021 m. gruodžio mėn. 03 d. (penktadienį) 16.00 val. Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją:

https://teams.live.com/meet/94334548555484

 

Pastaba: jeigu dėl techninių priežasčių nutrūksta transliacija, norint prisijungti, būtina iš naujo

įjungti anksčiau nurodytą nuorodą.

 

Atsisiųsti priedą.

2021-12-13

Po viešo susirinkimo priimti priedąsprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta.