Visuomenės informavimas apie numatomą viešbučio Šv. Stepono g. 33, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Šv.Stepono g. 33, Vilniaus m. k/nr. 0101/0057:257

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama – administracinis pastatas, būsima paskirties – viešbutis;

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Senojo miesto architektai“ projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, tel. 852611115, mob.tel. +37068755415, el.p. diana@smartas.lt

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

V.M.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Maironio g. 11, Vilnius, tel. 852611115, mob.tel. +37068755415, darbo dienomis 9-18 h.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

raštu rengėjams Maironio g. 11, Vilnius ir el. paštu diana@smartas.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

nuotoliniu būdu 2020-10-09  16.00 h, jungiantis per nuorodą

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1df7f80ed9104964968212fcf2c10354%40thread.tacv2/1600358821917?context=%7b%22Tid%22%3a%22b50db3cb-8f08-43ee-9cfe-05872268aa76%22%2c%22Oid%22%3a%220e35b128-4480-48de-bc44-0dac173a45b3%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.

3D modelis https://arcg.is/1Dvznq

 

2021-03-03

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.