Visuomenės informavimas apie numatomą viešbučių paskirties pastato L. Stuokos-Gucevičiaus g. 1 Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

L.STUOKOS-GUCEVIČIAUS G. NR.1, VILNIUS / 0101/0041:20

 

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

KITA. KOMERCINĖS PASKIRTIES OBJEKTŲ TERITORIJOS

 

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

VIEŠBUČIŲ

 

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

KĘSTUTIS LUPEIKIS / klapklap@gmail.com / 868799475 /

Klaipėdos 7-25, Vilnius

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

L.V. / UAB „ŠVENTARAGIO SLĖNIS“ / L.STUOKOS-GUCEVIČIAUS G. 1, VILNIUS / ukis@amberton.lt / 866356387

 

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Klaipėdos g.7-25, Vilnius, 868799475, darbo dienomis iš anksto suderinus laiką telefonu.

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Elektroniniu paštu klapklap@gmail.com iki 2020-01-07d. 12 val.

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Stiklių g.4, Vilnius, Vilniaus Senamiesčio atnaujinimo agentūros patalpose,  

2020-01-07d.  17:30-18:30

Atsisiųsti priedą.

 

2020-03-18

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsiųsti priedą.