Visuomenės informavimas apie numatomą viešbučių paskirties pastato Liepkalnio g. 123B Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvie1tės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

LIEPKALNIO G. 123B, VILNIUS; KAD.NR.0101/0080:285

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

KOMERCINĖS PASKIRTIES OBJEKTŲ TERITORIJOS

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

VIEŠBUČIŲ

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

ARCHITEKTAS, A1303, ROLANDAS MATULEVIČIUS, rolandas@a1303.lt; +37065939278

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

M.D.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PATALPOSE, KONSTITUCIJOS PR. 3, VILNIUS, 215 kab. +37065939278, 2019-10-24, 18:00 VAL.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI TEIKIAMI ASMENIŠKAI ADRESU ARCHITEKTŲ G. 19, VILNIUS ARBA EL. PAŠTU: rolandas@a1303.lt IKI SUSIRINKIMO DIENOS 2019-10-24, 18:00 VAL.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

VIEŠAS SUSIRINKIMAS VYKS ADRESU: KONSTITUCIJOS PR. 3, 215 kab., VILNIUS.

LAIKAS – 2019.10.24, 18:00 VAL.

Atsisiųsti priedą.

2019-11-20

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.