Visuomenės informavimas apie numatomą viešbučių paskirties pastato Sausio 13-osios g. 31, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Sausio 13-osios g. 31, Vilnius; Sklypo kad. Nr. 0101/0038:25

Unikalus Nr: 0101-0038-0025

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama gydymo paskirtis – numatoma viešbučių paskirtis

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

EventusPro, UAB, Adavas, UAB,

Ernesta Railė PV A1656

Tel. Nr. +37069470879

ernesta.raile@hanner.lt

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Koralinis rifas, UAB, Sausio 13 g 3, Vilnius, Tel. Nr. +37069470879

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Gauti informaciją apie rengiamą projektą galima atvykus į Adavas, UAB,  būstinę adresu Konstitucijos pr. 7, Vilniuje, 26A, darbo dienomis nuo 13.30 iki 17.30 valandos, iki 2020-11-10 17:00.

Prašome iš anksto informuoti dėl atvykimo.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Teikti pasiūlymus galima atvykus į Adavas, UAB,  būstinę adresu Konstitucijos pr. 7, Vilniuje, 26A, darbo dienomis nuo 13.30 iki 17.30 valandos arba siunčiant elektroninį laišką adresu ernesta.raile@hanner.lt arba popierinį variantą siunčiant adresu Konstitucijos pr. 7, 26A Vilnius, iki 2020-11-10 17:00.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu 2020-11-11 nuo 15:00 val.

Registracija:

https://sausio13g.zoomtv.lt

Atsisiųsti priedą.

3D modelis: https://arcg.is/5WWPe

2021-01-19

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.