Visuomenės informavimas apie numatomą Viešbučių paskirties pastato Smolensko g. 12,16 Vilniuje rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Smolensko g. 12, Vilniuje, Kad. Nr. 0101/0055:77

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

Žemės sklypo naudojimo būdas –  Komercinės paskirties objektų teritorijos; Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama: Administracinės paskirties pastatai

Numatoma: Viešbučių paskirties pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB ARCHICOM, įm. kodas: 300636599, įm. adresas: Ateities g. Nr. 31B, Vilnius. mob. telefonas: 862066000, el. paštas: [email protected]

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Plėtojimo projektai“ įm. Kodas 305227656, įm. adresas: Smolensko g. 12, Vilnius, mob. telefonas:865261041

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinti su projektinių pasiūlymų sprendiniais galima iki 2021 m. liepos 28 d. darbo dienomis (9-18h) pas projektinių pasiūlymų rengėją. Ateities g. Nr. 31B, Vilnius. mob. telefonas: 862066000

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai ir pastabos teikiami projektinių pasiūlymų rengėjui visą laikotarpį iki viešo susirinkimo pradžios. Pasiūlymus raštu galima teikti adresu: UAB ARCHICOM, Ateities g. 31B, C įėjimas, 5 aukštas, Vilnius.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks 2021-07-28 16:00 val.

Dėl visuomenės saugumo viešasis svarstymas vyks elektroninėje erdvėje. Gyvos transliacijos adresas: http://smolensko12.zoomtv.lt

Vilnius 3D https://arcg.is/1T8b4S

Atsisiųsti PP Byla

 

2021-10-19

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti Priedą.