Visuomenės informavimas apie numatomą viešbučių paskirties pastato svečių namų apartamentų paskirties patalpų Nr. 14 keitimo į gyvenamąją paskirtį, Mindaugo g. 1A Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Mindaugo g. 1A

Žemės skl. kad. Nr.: 0101/0054:210

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Valstybinė žemė

 Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Viešbučių paskirties pastato, Vilniuje, svečių namų apartamentų paskirties patalpų, keitimo į gyvenamąją paskirtį.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 Marjan Bielski  uab.sagela@gmail.com   +37061626795

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 A. P.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 11 – 310   +37061626795   2019-04-18  17:30

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai gali būti teikiami paštu:  uab.sagela@gmail.com    iki 2019-04-19  17:00

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 11 – 310   2019-04-19  17:30

Atsisiųsti priedą.

 

2019-05-09

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą