Visuomenės informavimas apie numatomą viešbučių paskirties pastato (svečių namų su gyvenamosios paskirties patalpomis), Panerių g. 49, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Panerių g. 49, Vilnius, (skl. kad. nr. 0101/0055:91)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita; Naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Viešbučių paskirties pastatas (7.1) (Svečių namai su gyvenamosios paskirties patalpomis)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „SP architektų grupė“, arch. Saulius Pamerneckis, saulius@jad.lt, tel.: +370 698 32288

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Stamecha“, Panerių g. 49, 03202 Vilnius, stamecha@gmail.com, 85 233 058

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Liepyno g. 25A, I aukštas, UAB „SP architektų grupė“, tel.: +370 698 32288. Susipažinimo laikas darbo dienomis nuo 14:00 iki 17:00 val. (susitarus iš anksto)

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2021-08-31 d. 17:00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Dėl ekstremalios situacijos apribojimų, projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo

transliacijos būdu

Transliacijos nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/88456210152

Transliacijos ID: 884 5621 0152

2021-08-31 d. 17:00 val.

 

Atsisiųsti priedą.

2022-02-04

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektinius pasiūlymus atmesti, koreguoti, viešinti iš naujo.

 

3D Vilnius: https://arcg.is/C9i50