Visuomenės informavimas apie numatomą viešbučių paskirties pastato (svečių namų) Vytenio g. 46B, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Vytenio g.46B , Vilnius Sklypo kadastrinis numeris 0101/0055 :96

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita;  Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Esama naudojimo paskirtis – Sporto, būsima naudojimo paskirtis – Viešbučių paskirties pastatas, Svečių namai.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB TRYS A.M., Vasario 16-osios 2-48k, PV Kazimieras Reimeris, kval.at. Nr.A1212, kontaktinis asmuo – arch. Auksė Garšvaitė, el.p. aukse3am@gmail.com,

tel.nr. +370 65253022

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „Pirmoji kregždė“ į.k. 303477508, Verkių g.29, Vilnius. Statytojo įgaliotas atstovas UAB V46 į.k. 305621932, Rinktinės g.5, Vilnius, kontaktinio asmens el.p. kasparas@eriadas.lt, tel. nr. : +370 698 58306

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

UAB TRYS A.M., Vasario 16-osios 2-48k, tel.nr. +370 65253022, laikas darbo dienomis nuo 14 iki 17 val., iš anksto susitarus telefonu.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki 2021-05-10 16:00val. el. paštu: aukse3am@gmail.com ir viešo susirinkimo metu.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

viešasis susirinkimas vyks 2021-05-10 (pirmadienį) 16.00 val. nuotoliniu būdu, virtualioje internetinėje erdvėje, prisijungus –  Vytenio46b.zoomtv.lt , (užsiregistruoti galima nuo 15.45 val.).

 

Atsisiųsti priedą.  

 

3D Vilnius: https://arcg.is/0XmzWn

 

2021-09-06

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.