Visuomenės informavimas apie numatomą viešųjų automatinių tualetų įrengimo Vilniaus miesto centrinėje dalyje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Bazilijonų g., Olandų g. , Polocko g. , Kauno g., Pamėnkalnio g. , prie Subačiaus apžvalgos aikštelės, Pelėdos skvere (Visų Šventųjų g.), Rasų gatvėje prie Rasų kapinių autobusų aikštelės, Sirvydo ir Odminių skveruose.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
nesuformuoti sklypai

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
numatoma – kita

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
SĮ „Vilniaus planas“  Projekto vadovas Irena Čepukoitė, irena.cepukoite@vplanas.lt , tel. (8~5) 211 27 13

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt , tel. (8~5) 211 21 36

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8~5) 211 27 13, darbo dienomis nuo 9 val. iki 11 val. ir nuo 13 val. iki 17val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu adresu:
SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius,  el.paštu:
info@vplanas.lt  iki 2019-02-20, 17 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Konstitucijos pr. 3-215, Vilnius, 2019-02-20 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-03-13

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.