Visuomenės informavimas apie numatomą Vilniaus centrinės universalinės parduotuvės Upės g. 9, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Upės g. 9, Vilnius (kad. Nr. 0101/0032:0267)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Paskirtis: Kita;

Naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Prekybos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „SP architektų grupė“, Saulius Pamerneckis, saulius@jad.lt, 852616978

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Prekybos centras VCUP“, Upės g. 9, Vilnius, +370 5 2730469

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Lukiškių g. 3-301, Vilnius, tel.: 852616978.
Laikas susipažinimui: darbo dienomis 15:00 – 17:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2018-08-30, 17:00 el. p.: saulius@jad.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, 216 kab., Vilnius, 2018-08-31 17:10

Atsisiųsti priedą.

2018-09-19

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą