Visuomenės informavimas apie numatomą Vilniaus oro uosto perono Rodūnios kelias 2, Vilniuje rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Rodūnios kelias 2 sklypo kadastrinis numeris 0101/0080:247 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objekto teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Inžinerinis statinys (susisiekimo komunikacijos: Oro uosto (aerodromų) statiniai).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Sweco Lietuva“  A. Strazdo g. 22 LT-48488 Kaunas,

Statinio projekto vadovas Giedrius Gaižauskas

El. paštas: [email protected]

Tel. Nr.: +37037205561 mob +37061275800.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

VĮ Lietuvos oro uostai, Rodūnios kelias 10A, Vilnius,

Projekto vadovas Kšištof Kmecik

El. paštas: [email protected]

Tel. Nr.: +37061008043.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 9.00 iki 16.00 val. darbo dienomis Rodūnios kelias 10A, Vilnius bei internetiniu adresu www.vilnius.lt svetainėje „Numatomo statinių projektavimo viešumas“ skiltyje

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami iki 2019.07.04 16.00 val.

El.p. [email protected] ir [email protected]

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos per. 3,  215 kab.

Susirinkimas vyks 2019.07.05

Susirinkimo pradžia: 16:30 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-07-16
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.