Visuomenės informavimas apie numatomą Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato- kalnų parko dalies teritorijos tvarkymo, statinių statybos ir remonto Arsenalo g. 5, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 

Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas, Kalnų parko dalis, adresu Arsenalo g. 5, Vilnius, Vilniaus m. sav.,

žemės sklypo kadastro numeris – 0101/0042:268

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Konservacinė, kultūros paveldo objektų žemės sklypai

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Negyvenamieji, paslaugų ir kitos paskirties statiniai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

UAB ,,Enero“ projektų vadovė Irena Sakalauskaitė, el. paštas: i.sakalauskaite@enero.lt, tel.:+370 618 41971

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, Šiltadaržio g. 2, LT-01124, Vilnius, el. paštas: info@vilniauspilys.lt, tel.: 8 (5) 2122662

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, Stiklių g. 4, LT-01131, Vilnius, tel. 8 (5) 2629646, 8 (5) 2122535, darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 17.00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2019 m. spalio 7 d., raštu: UAB ,,Enero“ Pilies g. 8A-9, LT-01123, Vilnius, elektroniniu paštu: info@enero.lt, i.sakalauskaite@enero.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, Stiklių g. 4, LT-01131, Vilnius,

2019 m. spalio 10 d. (ketvirtadienį), 17.00 val.

Atsisiųsti priedus:

KALNŲ PARKO PP_1; 

KALNŲ PARKO PP_2; 

KALNŲ PARKO PP_3.

 

2019-11-27

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.