Visuomenės informavimas apie numatomą Vilniaus tarptautinio oro uosto riedėjimo tako A Rodūnios kelias 2 Vilniuje, griovimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Rodūnios kelias 2, Vilnius. Žemės sklypo kadastro numeris: 0101/0080:247 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Inžineriniai statiniai; susisiekimo komunikacijos: Oro uostų statiniai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Vilniaus hidroprojektas“ Projekto vadovas Gediminas Zumaras,  el.p.: [email protected], [email protected],  mob. tel. Nr. +37068707726

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Valstybės įmonė lietuvos oro uostai. Adresas: Rodūnios kelias 10A, LT-02189, Vilnius

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Rodūnios kelias 2, Vilniuje prie statybos objekto sklypo įrengtame informaciniame stende bei internetiniu adresu www.vilnius.lt svetainėje „Numatomo statinių projektavimo viešumas“ skiltyje iki 2019-07-08 d., Informacija tel. Nr. +37068707726

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki 2019-07-08 d. elektroniniu paštu, adresais: [email protected], [email protected]

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2019 m. liepos mėn. 08 d., 17 val. 00 min. Adresas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pastate, 244 kab., Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Atsisiųsti priedą

2019-07-16
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.