Visuomenės informavimas apie numatomą Vilniaus tarptautinio oro uosto riedėjimo tako B, Rodūnios kelias 2, Vilniuje, rekonstravimą


Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Rodūnios kelias 2, Vilnius.

Kad. Nr. 0101/0080:247 Vilniaus m. k.v.


Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Susisiekimo komunikacijos: oro uostų statiniai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
UAB „Vilniaus hidroprojektas“

Projekto vadovas Gediminas Zumaras,

el.p.: projektai@vhp.lt, info@vhp.lt,

mob. tel. Nr. +37068707726.


Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
VĮ  Lietuvos oro uostai.

Adresas: Rodūnios kelias 10A, LT-02189, Vilnius;

Korespondencija įgaliotai įmonei UAB „Vilniaus hidroprojektas“ el. p. info@vhp.lt,

mob. tel. Nr. +37068707726.


Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Rodūnios kelias 2, Vilnius prie statybos objekto sklypo įrengtame informaciniame stende bei internetiniu

adresu www.vilnius.lt svetainėje „Numatomo statinių projektavimo viešumas“ skiltyje iki 2019-03-04 d., Informacija tel. Nr. +37068707726.


Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki

2019-03-04 d. elektroniniu paštu, adresais: projektai@vhp.lt, info@vhp.lt.


Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
2019 m. kovo mėn. 04 d., 17 val. 00 min. Adresas: Rodūnios kelias 8C, Vilnius, salėje.

Atsisiųsti priedą.

2019-03-19

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.