Visuomenės informavimas apie numatomą visuomeninio pastato su komercinėmis patalpomis Europos a. 1, Vilniuje, komercinės patalpos (unik. Nr. 4400-0288-4288:8709) padalinimo į du turtinius vienetus (patalpas), vieno iš jų paskirties keitimo iš administracinės į prekybos paskirtį, atliekant paprastojo remonto darbus, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Europos a. 1, Vilnius. Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0032:380

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Kita

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Administracinė

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
Rolandas Andrijauskas, el.p.: rolanditas@gmail.com, tel.: 861433010

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
UAB „Prime Location Property Fund“, įm.k. 304110365, adresas: Konstitucijos pr. 7, Vilnius.
El.p.: info@hanner.lt , tel.: +370 611 15582

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Daugėliškio g. 32-208, Vilnius, tel.: 861433010, darbo dienomis, darbo laiku (prieš tai susitarus telefonu).

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Iki 2020 m. rugpjūčio 26 d., el. paštu rolanditas@gmail.com.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2020 m. rugpjūčio mėn. 26 d. (trečiadienį) 16.00 val. Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją:
https://us04web.zoom.us/j/78334904474?pwd=QkpOSGpPRCtNOFEvYW15aWN3OUg1UT09

Pastaba: jeigu dėl techninių priežasčių nutrūksta transliacija, norint prisijungti, būtina iš naujo įjungti anksčiau minėtą nuorodą.

Projektiniai pasiūlymai
Atsisiųsti priedą.

2020-09-15

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.