Visuomenės informavimas apie numatomą VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės teritorijos dalies inžinerinių statinių Šiltnamių g. 29 Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Šiltnamių g. 29, Vilnius. Žemės skl. kad. Nr. 0101/0068:345 Vilniaus m. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Naudojimo paskirtis – kita

Naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Kitos paskirties inžineriniai statiniai – automobilių stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai, įvažiavimas į kiemus ir aikšteles

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projekto vadovas Arvydas Tamošaitis el. p. arvydas.tamosaitis@primum.lt

Tel 8699 30505

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

VŠĮ Vilniaus universitetinė ligoninė, Šiltnamių g. 29, Vilnius el. p. daina.balcetiene@rvul.lt

Tel. 8 5 2361162

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kareivių g. 6-402, Vilnius, tel. 869930505 susipažinti galima darbo dienomis 9.00-18.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami elektroniniu paštu arvydas.tamosaitis@primum.lt iki 2019-04-29 d. 18.00 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 216 kab., 2019 04 29 d. 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-05-10

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.