Visuomenės informavimas apie numatomą Zubiškių gatvės atkarpos ir akligatvių Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Zubiškių gatvė, Vilniaus m., sklypas kadastro Nr. 0101/0164:619 Vilniaus m k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo paskirtis: Kita,

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Susisiekimo komunikacijos (gatvės), inžineriniai tinklai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „T.PROKO“, Šermukšnių g. 8-2 Vilnius LT-01106, projekto vadovas Dinas Bučas, el. p.: info@keliukai.com, tel.8-656-30994.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Baltic energy projects“, Antano Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius, tel. 8 601 55093, El. p. adresas: t.proko.vilnius@gmail.com.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinimas vykdomas nuotoliniu būdu tel. +370 656 30994; el. p. info@keliukai.com, darbo dienomis 9:00-18:00 val

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021 02 22 15:00 el. paštu info@keliukai.com, telefonu +370 656 30994.

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas svarstymas vyks nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvd-ypqT4iGNCoWmjVI_ksTMLGcz3H4-tl

2021 m. vasario 22 d. nuo 15:00 val.

 

Atsisiųsti priedą.

2021-03-16

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.