Visuomenės informavimas apie privažiavimo gatvės nuo Vikingų gatvės iki žemės sklypo (kad. nr. 0101/0080:287), Vilniuje, projektavimą

 Projekto pavadinimas:

„Privažiavimo kelio nuo Vikingų gatvės iki žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0080:287) statybos projektas“

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Statinių statybvietės adresas: Vikingų g. (ties Dariaus ir Girėno g. 34F), Vilnius

Žemės sklypo kadastro numeris: 0101/0080:287

 

Žemės sklypų esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis: Kita

Būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Susisiekimo komunikacijos: keliai/gatvė.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir tel. nr.

UAB „SRP Projektas“, Projekto vadovas, Valentas Butkus, el. p. [email protected],

Mob.: 8 634 89 363.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.) Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius; [email protected], 8 5 211 2000.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „SRP Projektas“, Savanorių pr. 176C, 03154 Vilnius; el. p.: [email protected]; Tel. nr. 8 5 250 06 05.

Darbo dienomis: 8:00 – 17:00.

Taip pat susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – VMSA) interneto svetainėje www.vilnius.lt

Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo VMSA interneto svetainėje paskelbimo dienos.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti el. paštu: [email protected] iki 2021 m. liepos 15 d. imtinai.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vadovaujantis 2020 m. liepos 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. 30-1533/20, pagal kurį Vilniaus mieste, ekstremalios situacijos metu projektinių pasiūlymų vieši susirinkimai organizuojami elektroninėje erdvėje garso ir vaizdo transliacijos būdu vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais,- Projekto projektinių pasiūlymų viešasis svarstymas vyks elektroninėje komunikacijų erdvėje, tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu), suteikiant visuomenės atstovams viešai prieinamą transliaciją ir sudarant sąlygas transliacijos metu suinteresuotos visuomenės atstovams teikti pasiūlymus, klausimus ir gauti atsakymus, pateikiant prisijungimo prie transliacijos instrukcijas, darant ir išsaugant transliacijos garso ir vaizdo įrašą.

Susirinkimo vieta:

Nuoroda į viešo susirinkimo tiesioginę garso ir vaizdo transliaciją MS Teams platformoje– shorturl.at/cjwPR

Taip pat nuoroda skelbiama VMSA internetinėje svetainėje www.vilnius.lt

Susirinkimo data ir laikas: 2021 m. liepos 15 d., 17:00 val.

 

Atsisiųsti priedą.

2021-09-13

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.