Visuomenės informavimas apie Saltoniškių g. atkarpos nuo T. Narbuto g. iki Sėlių g. rekonstravimo įrengiant pėsčiųjų – dviračių taką ir Sėlių g. atkarpos nuo Saltoniškių g. iki Sėlių g. sankirtos iki Upės g. pėsčiųjų – dviračių tako įrengimo projektavimą

 Projekto pavadinimas

„Saltoniškių g. atkarpos nuo T. Narbuto g. iki Sėlių g. rekonstravimo įrengiant pėsčiųjų – dviračių taką ir Sėlių g. atkarpos nuo Saltoniškių g. iki Sėlių g. sankirtos iki Upės g. pėsčiųjų – dviračių tako įrengimo projektas“

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Statinių statybvietės adresai: Saltoniškių g. Vilnius

Žemės sklypų kadastriniai numeriai: 0101/0031:290; 0101/0031:442; 0101/0031:480.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Bendrojo naudojimo

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Susisiekimo komunikacijos: gatvės;

Susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „SRP Projektas“, Projekto vadovas, Valentas Butkus, el. p. valentas.butkus@srp.lt, Mob.: 8 634 89363.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius; el. p. savivaldybe@vilnius.lt,  Tel. Nr. +370 5 2112000.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „SRP Projektas“, Savanorių pr. 176C, 03154 Vilnius; Tel. Nr. +370 5 250 06 05. Darbo dienomis: 8:00 – 17:00.

 

Taip pat susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – VMSA) interneto svetainėje www.vilnius.lt

Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo VMSA interneto svetainėje paskelbimo dienos.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti el. paštu: info@srp.lt, iki 2021 m. liepos 20 d. imtinai.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vadovaujantis 2020 m. liepos 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu
Nr. 30-1533/20, pagal kurį Vilniaus mieste, ekstremalios situacijos metu projektinių pasiūlymų vieši susirinkimai organizuojami elektroninėje erdvėje garso ir vaizdo transliacijos būdu vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais,- Projekto projektinių pasiūlymų viešasis svarstymas vyks elektroninėje komunikacijų erdvėje, tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu), suteikiant visuomenės atstovams viešai prieinamą transliaciją ir sudarant sąlygas transliacijos metu suinteresuotos visuomenės atstovams teikti pasiūlymus, klausimus ir gauti atsakymus, pateikiant prisijungimo prie transliacijos instrukcijas, darant ir išsaugant transliacijos garso ir vaizdo įrašą.

 

Susirinkimo vieta. Nuoroda į viešo susirinkimo tiesioginę garso ir vaizdo transliaciją – https://bit.ly/35zp2OM

Taip pat nuoroda bus skelbiama VMSA internetinėje svetainėje www.vilnius.lt

Susirinkimo data ir laikas: 2021 m. liepos 20 d., 17:00 val.

 

Atsisiųsti priedą.

2022-01-06
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti

Priedą 1

Priedą 2

Priedą 3