Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučių gyvenamųjų namų Katniavos g. 2 ir 4, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Katniavos g.2, Vilnius,  (skl. kad. nr. 0101/0167:3451), ir

Katniavos g.4, Vilnius ( skl. kad. nr. 0101/0167:3453)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo naudojimo būdas: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių

statybos teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Daugiabučiai gyvenamieji pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Architektas, Andrius Brežinskas, tel.: +370 615 18711,  abrezinskas@gmail.com

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB “ Centro studijos”, tel. +370 640 55888,

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Nuo 2021-04-15, 12,00 val. iki 2021-05-06, 12,00 val. su parengtu techniniu projektu galima susipažinti projekto rengėjo adresu : Vingių g. 6, Rudamina , Vilniaus r. tel. +370 615 18711.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Informacija teikiama ir pasiūlymai priimami telefonu +370 615 18711 bei el. paštu: abrezinskas@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Dėl Covid-19 pandemijos, esant visuotiniam karantinui ir ribojant judėjimą tarp savivaldybių, viešas svarstymas bus organizuojamas nuotoliniu būdu per „Zoom“ programa, translaicija vyks 2021-05-06, 16,30 val. transliacijos pavadinimas : Daugiabučių gyvenamųjų namų, Katniavos g.2 ir 4, Vilniuje, statybos projektas

Meeting ID – 842 8908 3002

Passcode- 2tH9Ti

https://us05web.zoom.us/j/84289083002?pwd=dlJGbGZvNTVId2R3NnFqSVNLL2ZwUT09

 

Atsisiųsti priedą.