Visuomenės infromavimas apie numatomą poliklinikos pastato paskirties keitimo į religinę Didžioji g. 32A Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Didžioji g. 32A, Vilnius; kad. Nr. 0101/0058:144

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Mažaaukščių gyv. namų  ir visuomeninės paskirties teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama gydimo; religinė

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projektų  vadovas Ramūnas Buitkus; [email protected]; 861066194

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Lietuvos Jėzuitų provincija, į/k;191893936; Didžioji g. 34, LT-01128 Vilnius; [email protected];            8(5) 212 17 15

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Iki 2019 07 16 Konstitucijos pr. 12-308, Vilnius; 861066194  d.d. nuo 17  iki 17.30h iš anksto  susitarus

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2019 07 16 raštu  UAB“Senamiesčio  projektai“ Konstitucijos pr. 12-308, Vilnius;  e-pašu  [email protected];

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2019 07 16  Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros patalpose, Stiklių g. 4 Vilniuje  17:30

Atsisiųsti priedą.

 

2019-07-29
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.