Viusuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Rytų g. 17, Vilniuje rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Rytų g. 17, Vilnius

Žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0065:370

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama – Gyvenamoji (vieno buto pastatai)

Numatoma – Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Igor Pasko

El. p. igoris.projektai@gmail.com

Tel. 868428556

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

V. B.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Rytų g. 17, Vilnius

Tel. 868428556

iki 2020-04-17 nuo 17 val. iki 18 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: igoris.projektai@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Dėl karantino apribojimų susijusių su projektų viešinimu 2020-04-17, 17:00 val. vyks tiesioginė viešojo susirinkimo transliacija nuotoliniu būdu:

 

Tiesioginės vaizdo transliacijos nuoroda:

2020-04-17 17:00

https://www.eztalks.com/j/84011708

Slaptažodis: 840 117 08

kilus klausimams skambinti: Tel. Nr. 868428556

Atsisiųsti priedą.

2020-04-22

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.