Zigmantiškių gatvės Vilniuje statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Zigmantiškių g., Vilnius. Laisva valstybinė žemė

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Inžineriniai statiniai: susisiekimo komunikacijos; gatvės

Inžineriniai statiniai: Inžineriniai tinklai; nuotekų šalinimo tinklai.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „SRP Projektas“, Projekto vadovė, Dovilė Gribulienė, el. p. dovile.gribuliene@srp.lt, Tel. Nr. 8 5 250 06 05.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3,  LT-09601 Vilnius; savivaldybe@vilnius.lt, (8 5) 211 2000.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „SRP Projektas“, Savanorių pr. 176C, 03154 Vilnius; el. p.: info@srp.lt; Tel. Nr. 8 5 250 06 05. Darbo dienomis: 8:00 – 17:00.

Taip pat susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Vilniaus miesto savivaldybės  administracijos (toliau – VMS) interneto svetainėje www.vilnius.lt

Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo VMS interneto svetainėje paskelbimo dienos.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti el. paštu: info@srp.lt iki 2023 m. vasario 6 d.,. imtinai.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Projektinių pasiūlymų vieši susirinkimai organizuojami elektroninėje erdvėje garso ir vaizdo transliacijos būdu vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais,- Projekto projektinių pasiūlymų viešasis svarstymas vyks elektroninėje komunikacijų erdvėje, tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu), suteikiant visuomenės atstovams viešai prieinamą transliaciją ir sudarant sąlygas transliacijos metu suinteresuotos visuomenės atstovams teikti pasiūlymus, klausimus ir gauti atsakymus, pateikiant prisijungimo prie transliacijos instrukcijas, darant ir išsaugant transliacijos garso ir vaizdo įrašą.  

Nuoroda į viešo susirinkimo tiesioginę garso ir vaizdo transliaciją MS Teams platformoje – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2JjODg4NmItZTI1ZC00NTkyLTllOGItZGI1YmU5NjZlODdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22720e49e1-49ea-46d9-b57e-911fdda82ac2%22%2c%22Oid%22%3a%2239690f5c-fe65-42a2-b0bd-37dbcc99d8d6%22%7d

Taip pat nuoroda skelbiama VMS internetinėje svetainėje www.vilnius.lt

Susirinkimo data ir laikas: 2023 m. vasario 6 d., 16:00 val.

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti Priedą Nr. 1, Priedą Nr. 2

 

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

2023-02-23 projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą