Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Vilniaus miesto savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

Informacija apie Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480).

 

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų,
einančių
šias
pareigas,
skaičius
2018
metai
2019
metai
Politikai
Meras 1 2744 3618
Mero pavaduotojas 3 2263 3006
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos vadovai 4 2234 4206
Mero padėjėjas 2 1265 2164
Mero patarėjas 7 1900 3117
Tarybos sekretorius 1 1505 3008
Tarybos sekretoriatas
Vadovai 3 1692 2197
Vyriausiasis specialistas 13 1370 2061
Administravimo sekretorius 2 963 1284
Sekretorius referentas 9 1034 1535
Visuomenės informavimo specialistas 3 1068 1550
Specialistas 3 1020 1520

Savivaldybės administracija

Karjeros valstybės tarnautojai
Grupės vadovas 2 2073 4179
Patarėjas 35 1550 2386
Skyriaus vedėjas 34 1647 2744
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 5 1754 2526
Vyriausiasis patarėjas 7 1996 2981
Vyresnysis patarėjas 10 1791 3036
Poskyrio vedėjas 45 1457 2495
Vyriausiasis specialistas 374 1245 1989
Vyresnysis specialistas 4 1067 1777
Vyriausiasis kalbos tvarkytojas 2 1061 1410
Vidaus auditorius 3 1152 1537
Seniūnas 21 1525 2255
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Poskyrio vadovas 3 1448 1995
Patarėjas 9 2331
Projekto vadovas 3 2493
Architektas 8 1011 1415
Archyvaras 9 915 1271
Ekonomistas, apskaitos buhalteris, finansininkas 18 1060 1558
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas, sistemų administratorius, kompiuterių sistemų inžinierius, programuotojas, multimedijos kūrėjas 19 1205 1936
Miškininkas 3 1055 1588
Padėjėjas, skyriaus vedėjo padėjėjas 6 1064 1518
Socialinių išmokų specialistas 76 914 1477
Socialinių programų koordinatorius 5 962 1387
Specialistas 143 945 1547
Inžinierius 6 1319
Teisininkas 5 840 1356
Telefonu aptarnaujantis operatorius 5 965 1378
Vairuotojas 7 830 1287

 

Informacija apie Tarybos narių išlaidas, numatytas Reglamente »

Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų atlyginimai »

Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių darbuotojų atlyginimai (2019 m.) »

Švietimo įstaigų darbuotojų atlyginimai (2019 m.) »


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Faksas 211 2608