Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Vilniaus miesto savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

Informacija apie Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480).

 

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų,
einančių
šias
pareigas,
skaičius
2017
metai
2018
metai
Politikai
Meras 1 2628 2744
Mero pavaduotojas 3 2203 2263
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos vadovai 4 2165 2234
Mero padėjėjas 2 1183 1265
Mero patarėjas 8 1885 1900
Tarybos sekretorius 1 1462 1505
Tarybos sekretoriatas
Vadovai 3 1619 1692
Vyriausiasis specialistas 12 1298 1370
Administravimo sekretorius 2 907 963
Sekretorius referentas 5 889 1034
Visuomenės informavimo specialistas 5 894 1068
Savivaldybės administracija
Karjeros valstybės tarnautojai
Departamento direktorius 10 2001 2073
Departamento direktoriaus pavaduotojas 12 1802 1847
Vyriausiasis patarėjas 3 1990 1996
Vyresnysis patarėjas 3 1791
Skyriaus vedėjas 51 1592 1647
Poskyrio vedėjas 47 1412 1457
Patarėjas 8 1495 1550
Seniūnas 21 1445 1525
Vyriausiasis kalbos tvarkytojas 2 954 1061
Vidaus auditorius 7 1127 1152
Vyriausiasis specialistas 401 1145 1245
Vyresnysis specialistas 10 1021 1067
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Poskyrio vadovas 7 1180 1448
Architektas 6 828 1011
Archyvaras 10 842 915
Buhalteris, apskaitos buhalteris, finansininkas 8 858 1060
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas, kompiuterių sistemų specialistas, programuotojas 14 1127 1205
Miškininkas 3 832 1055
Padėjėjas, skyriaus vedėjo padėjėjas 4 862 1064
Socialinių išmokų specialistas 76 759 914
Socialinių programų koordinatorius 6 857 962
Specialistas 120 829 945
Teisininkas 10 819 840
Telefonu aptarnaujantis operatorius 5 875 965
Vairuotojas 7 718 830