Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Vilniaus miesto savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

Informacija apie Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480).

 

Pareigybės pavadinimas 2018
metai
2019 metai
darbuotojų, einančių
šias pareigas, skaičius
III ketv.
Politikai
Meras 2744 1 3616
Mero pavaduotojas 2263 3 3017
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos vadovai 2234 4 4480
Mero padėjėjas 1265 2 2219
Mero patarėjas 1900 7 3312
Tarybos sekretorius 1505 1 3239
Tarybos sekretoriatas
Vadovai 1692 2 2273
Vyriausiasis specialistas 1370 13 1897
Administravimo sekretorius, referentas 963 2 1354
Sekretorius referentas 1034 8 1554
Visuomenės informavimo specialistas 1068 4 1569

Savivaldybės administracija

Karjeros valstybės tarnautojai
Departamento direktorius 2073 10 3097
Grupės vadovas 2 4179
Patarėjas 1847 58 2343
Vyriausiasis patarėjas 1996 7 2876
Vyresnysis patarėjas 1791 22 2871
Skyriaus vedėjas 1647 71 2529
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 6 2305
Poskyrio vedėjas 1457 74 2260
Seniūnas 1525 21 2198
Vidaus auditorius 1152 5 1639
Vyriausiasis specialistas 1245 295 1919
Vyresnysis specialistas 1067 8 1720
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Poskyrio vadovas 1448 6 1919
Patarėjas 13 2338
Architektas 1011 14 1454
Archyvaras 915 19 1223
Buhalteris, apskaitos buhalteris, finansininkas, darbo užmokesčio specialistas 1060 35 1647
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas, informacinių technologijų sistemų administratorius, kompiuterių sistemų inžinierius/specialistas, programuotojas, kompiuterių tinklo administratorius 1205 34 2226
Miškininkas 1055 6 1597
Kalbininkas 6 1893
Padėjėjas, skyriaus vedėjo padėjėjas 1064 9 1556
Socialinių išmokų specialistas 914 72 1537
Socialinių programų koordinatorius 962 10 1360
Darbų saugos inžinierius, Eksploatavimo ir remonto organizavimo inžinierius, statybos inžinierius, aplinkos apsaugos inžinierius 7 1185
Specialistas 945 38 1524
Teisininkas 840 8 1522
Telefonu aptarnaujantis operatorius 965 10 1395
Vairuotojas 830 6 1258

 

Informacija apie Tarybos narių išlaidas, numatytas Reglamente »

Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų atlyginimai »

Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių darbuotojų atlyginimai (2019 m. III ketv.) »

Švietimo įstaigų darbuotojų atlyginimai (2019 m. III ketv.) »


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Faksas 211 2608