Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Vilniaus miesto savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

Informacija apie Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480).

Pareigybės pavadinimas 2017 metai 2018 metai
darbuotojų,
einančių
šias pareigas,
skaičius
III ketv.
Politikai
Meras 2628 1 2744
Mero pavaduotojas 2203 3 2268
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos vadovai 2165 4 2231
Mero padėjėjas 1183 2 1288
Mero patarėjas 1885 7 1919
Tarybos sekretorius 1462 1 1512
Tarybos sekretoriatas
Vadovai 1619 3 1689
Vyriausiasis specialistas 1298 12 1359
Administravimo sekretorius 907 2 997
Sekretorius referentas 889 5 1069
Visuomenės informavimo specialistas 894 4 1117
Savivaldybės administracija
Karjeros valstybės tarnautojai
Departamento direktorius 2001 10 2078
Departamento direktoriaus pavaduotojas 1802 12 1993
Vyriausiasis patarėjas 1990 2 1896
Vyresnysis patarėjas 3 1650
Skyriaus vedėjas 1592 51 1551
Poskyrio vedėjas 1412 42 1435
Patarėjas 1495 6 1350
Seniūnas 1445 20 1449
Vyriausiasis kalbos tvarkytojas 954 2 1049
Vidaus auditorius 1127 6 1146
Vyriausiasis specialistas 1145 443 1245
Vyresnysis specialistas 1021 6 1089
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Poskyrio vadovas 1180 7 1437
Architektas 828 6 1323
Archyvaras 842 10 902
Buhalteris, apskaitos buhalteris, finansininkas 858 8 985
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas, kompiuterių sistemų specialistas, programuotojas 1127 15 1472
Miškininkas 832 3 1064
Padėjėjas, skyriaus vedėjo padėjėjas 862 4 1080
Socialinių išmokų specialistas 759 74 923
Socialinių programų koordinatorius 857 6 978
Specialistas 829 135 1030
Teisininkas 819 6 870
Telefonu aptarnaujantis operatorius 875 5 1008
Vairuotojas 718 7 812