Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Vilniaus miesto savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

Informacija apie Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480).

 

Pareigybės pavadinimas 2019 metai 2020 metai
darbuo-tojų,
einančių
šias
pareigas,
skaičius
  I ketv.  
Politikai
Meras 3618 1 3712
Mero pavaduotojas 3006 3 3098
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos vadovai 4206 4 4168
Mero padėjėjas 2164 2 2201
Mero patarėjas 3117 7 3021
Tarybos sekretorius 3008 1 3293
Tarybos sekretoriatas
Vadovai 2197 2 2254
Vyriausiasis specialistas 2061 14 2060
Administravimo sekretorius, sekretorius referentas 1284 9 1440
Visuomenės informavimo specialistas 1550 4 1691
Specialistas 1520 3 1588

Savivaldybės administracija

Karjeros valstybės tarnautojai
Grupės vadovas /skyriaus vedėjas 2820 38 3279
Vyriausiasis patarėjas 2981 5 3643
Vyresnysis patarėjas 3036 10 3356
Patarėjas 2386 36 2827
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 2526 7 2807
Poskyrio vedėjas 2495 42 2730
Seniūnas 2255 20 2414
Vidaus auditorius 1537 3 1728
Vyriausiasis kalbos tvarkytojas 1410 2 1575
Vyriausiasis specialistas 1989 382 2209
Vyresnysis specialistas 1777 4 2176
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Poskyrio vadovas 1995 3 2014
Patarėjas 2331 12 2424
Projekto vadovas 2493 3 2574
Vyresnysis specialistas 43 1780
Vyresnysis socialinių išmokų specialistas 21 1687
Vyriausiasis socialinių išmokų specialistas 6 1991
Architektas 1415 8 1593
Archyvaras 1271 10 1285
Kalbininkas 3 1881
Ekonomistas, apskaitos buhalteris, finansininkas 1558 18 1705
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas, informacinių technologijų sistemų administratorius kompiuterių sistemų inžinierius, kompiuterių sistemų specialistas, programuotojas, multimedijos kūrėjas 1936 18 2592
Miškininkas 1588 3 1617
Padėjėjas, skyriaus vedėjo padėjėjas 1518 4 1746
Socialinių išmokų specialistas 1477 44 1664
Socialinių programų koordinatorius 1387 4 1414
Inžinierius 1319 6 1531
Specialistas 1547 82 1635
Teisininkas 1319 3 1583
Telefonu aptarnaujantis operatorius 1378 5 1508
Vairuotojas 1287 5 1453

 

Informacija apie Tarybos narių išlaidas, numatytas Reglamente »

Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų atlyginimai »

Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių darbuotojų atlyginimai (2020 m. I ketv.) »

Švietimo įstaigų darbuotojų atlyginimai (2020 m. I ketv.) »


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Faksas 211 2608