Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Vilniaus miesto savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

Informacija apie Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480).

 

Pareigybės pavadinimas 2018 metai 2019 metai
darbuotojų,
einančių
šias
pareigas,
skaičius
II ketv.
Politikai
Meras 2744 1 3616
Mero pavaduotojas 2263 3 3017
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos vadovai 2234 4 4476
Mero padėjėjas 1265 2 2276
Mero patarėjas 1900 6 3032
Tarybos sekretorius 1505 1 2939
Tarybos sekretoriatas
Vadovai 1692 2 2273
Vyriausiasis specialistas 1370 13 1971
Administravimo sekretorius 963 2 1354
Sekretorius referentas 1034 8 1488
Visuomenės informavimo specialistas 1068 5 1550
Savivaldybės administracija
Karjeros valstybės tarnautojai
Departamento direktorius 2073 10 3758
Patarėjas 1847 23 2454
Vyriausiasis patarėjas 1996 4 3361
Vyresnysis patarėjas 1791 13 3224
Skyriaus vedėjas 1647 50 2934
Poskyrio vedėjas 1457 41 2494
Seniūnas 1525 21 2264
Vidaus auditorius 1152 5 1470
Vyriausiasis specialistas 1245 407 2003
Vyresnysis specialistas 1067 6 1787
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Poskyrio vadovas 1448 4 1813
Patarėjas 6 2468
Architektas 1011 6 1464
Archyvaras 915 10 1287
Buhalteris, apskaitos buhalteris, finansininkas, darbo užmokesčio specialistas 1060 18 1619
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas, informacinių technologijų sistemų administratorius, kompiuterių sistemų inžinierius/specialistas, programuotojas, kompiuterių tinklo administratorius 1205 23 1895
Miškininkas 1055 3 1620
Kalbininkas 3 1844
Padėjėjas, skyriaus vedėjo padėjėjas 1064 4 1606
Socialinių išmokų specialistas 914 71 1413
Socialinių programų koordinatorius 962 5 1401
Darbų saugos inžinierius, Eksploatavimo ir remonto organizavimo inžinierius, statybos inžinierius, aplinkos apsaugos inžinierius 6 1429
Specialistas 945 122 1479
Teisininkas 840 3 1655
Telefonu aptarnaujantis operatorius 965 4 1443
Vairuotojas 830 6 1176