Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Vilniaus miesto savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

Informacija apie Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480).

 

 
 
Pareigybės pavadinimas
2018 metai 2019 metai
darbuotojų,
einančių
šias
pareigas,
skaičius
I ketv.
Politikai
Meras 2744 1 3616
Mero pavaduotojas 2263 3 2989
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos vadovai 2234 4 4276
Mero padėjėjas 1265 2 2161
Mero patarėjas 1900 6 3062
Tarybos sekretorius 1505 1 3216
Tarybos sekretoriatas
Vadovai 1692 2 2354
Vyriausiasis specialistas 1370 13 1933
Administravimo sekretorius 963 2 1302
Sekretorius referentas 1034 4 1449
Visuomenės informavimo specialistas 1068 5 1505
Savivaldybės administracija
Karjeros valstybės tarnautojai
Departamento direktorius 2073 10 3618
Patarėjas 1847 22 2398
Vyriausiasis patarėjas 1996 3 3391
Vyresnysis patarėjas 1791 15 3029
Skyriaus vedėjas 1647 51 2713
Poskyrio vedėjas 1457 43 2346
Seniūnas 1525 21 2157
Vidaus auditorius 1152 5 1466
Vyriausiasis specialistas 1245 413 1872
Vyresnysis specialistas 1067 6 1644
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Poskyrio vadovas 1448 7 1939
Patarėjas 5 2505
Architektas 1011 6 1342
Archyvaras 915 10 1173
Buhalteris, apskaitos buhalteris, finansininkas, darbo užmokesčio specialistas 1060 18 1510
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas, informacinių technologijų sistemų administratorius, kompiuterių sistemų inžinierius/specialistas, programuotojas, kompiuterių tinklo administratorius 1205 28 1895
Miškininkas 1055 3 1481
Kalbininkas 3 1774
Padėjėjas, skyriaus vedėjo padėjėjas 1064 4 1441
Socialinių išmokų specialistas 914 74 1333
Socialinių programų koordinatorius 962 5 1258
Darbų saugos inžinierius, Eksploatavimo ir remonto organizavimo inžinierius, statybos inžinierius, aplinkos apsaugos inžinierius 6 1284
Specialistas 945 127 1386
Teisininkas 840 3 1335
Telefonu aptarnaujantis operatorius 965 5 1269
Vairuotojas 830 6 1115