Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Darbo skelbimas: AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Generalinis direktorius

Įstaiga / įmonė : AB „Vilniaus šilumos tinklai“
Skelbimo įvadas :

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS  ADMINISTRACIJA SKELBIA  

AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI GENERALINIO (-ĖS) DIREKTORIAUS(-ĖS) KONKURSĄ

 

Akcinė bendrovė Vilniaus šilumos tinklai (VŠT)įmonė, teikianti šilumos ir karšto vandens paslaugas Vilniaus miesto gyventojams ir organizacijoms. 99 proc. bendrovės akcijų priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. VŠT siekia užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos gamybą bei karšto vandens tiekimą.

Veiklos efektyvumas ir šilumos kainos mažinimas klientams – svarbiausi bendrovės tikslai. Savo veiklą įmonė grindžia pažanga, skaidrumu ir atsakomybe, todėl stengiasi diegti modernias ir efektyvias veiklos valdymo bei klientų aptarnavimo praktikas.

VŠT kodas Juridinių asmenų registre 124135580, registracijos adresas – Elektrinės g. 2, LT-03150 Vilnius, adresas korespondencijai – Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius. Daugiau informacijos – www.chc.lt

Reikalavimai būsimam generaliniam direktoriui:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių (ekonomika, verslas ir vadyba) ar technologinių mokslų srities išsilavinimą;
 • Turėti ne mažiau 3 metų vadovaujamo darbo patirties ir/ar darbo patirties kolegialiuose valdymo organuose;
 • Darbo patirtis energetikos įmonių valdymo struktūrose;
 • Šilumos ūkio sektoriaus reguliavimo principų išmanymas;
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius šilumos ūkio sektorių, akcinių bendrovių valdymą, šilumos ūkio sektoriaus reguliavimo principus ir jais naudotis bei gebėti taikyti praktiniame darbe;
 • Turėti strateginio ir finansinių išteklių planavimo, pokyčių valdymo, dalykinio bendravimo įgūdžių, gebėti formuoti, motyvuoti ir valdyti komandą, mokėti sėkmingai organizuoti ir planuoti bendrovės darbą, būti orientuotas į tikslus, sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti optimalius sprendimus;
 • Gebėti analitiškai įvertinti problemas ir pateikti alternatyvius jų sprendimo būdus, numatyti jų įgyvendinimo pasekmes;
 • Būti nepriekaištingos reputacijos;
 • Mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygiu, kitos užsienio kalbos – privalumas;
 • Turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Jūsų gyvenimo aprašymo  (CV) lauksime el. p. cv@chc.lt  su nuoroda "Generalinis direktorius" iki  2019 m. birželio  21 d.

Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.  Galutinį sprendimą dėl generalinio direktoriaus išrinkimo priims VŠT valdyba.

Kandidatų gali būti paprašyta pateikti ir papildomus dokumentus siekiant įvertinti jų tinkamumą eiti VŠT generalinio direktoriaus pareigas (pvz., nepriekaištingos reputacijos deklaracija, išsilavinimą įrodantys dokumentai  ir kt.)

Garantuojame kandidatų asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą.

Pareigos : Generalinis direktorius
Skelbimo publikavimo data : 2019-05-20
Skelbimas galioja iki : 2019-06-21

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

 • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
 • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
 • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
 • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams