Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Dovanų politika

Dovana – bet kuris materialinę ir nematerialinę vertę turintis daiktas, paslauga, pramogos, vaišės, paskatinimas ar kita nauda, veltui ar už nerealiai mažą atlygį siūloma ar suteikiama asmeniui, dirbančiam Vilniaus miesto savivaldybėje, kai tai yra ar gali būti susiję su tiesioginiu ar netiesioginiu poveikiu jo sprendimams, veiksmams ar neveikimui.

 

Kyšis niekada negali būti dovana,
o dovana kyšiu gali būti…

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai laikosi padorumo principo – vykdydami jiems pavestas funkcijas, nepriima dovanų, pinigų ar paslaugų, išskirtinių lengvatų ir nuolaidų iš asmenų ar organizacijų, galinčių daryti įtaką, kai jis atlieka savo pareigas.

 

Teisinis Dovanų priėmimo valstybinėje tarnyboje reglamentavimas

 

Valstybės tarnybos įstatymas
(taikomas valstybės tarnautojams)

  • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, gali priimti tik dovanas, teikiamas pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą (3 str. 1 d. 9 p.).

 

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas
(taikomas valstybės tarnautojams ir darbuotojams)

  • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai privačių interesų deklaracijoje privalo nurodyti per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių gautas dovanas (išskyrus artimų asmenų dovanas), jeigu dovanų vertė didesnė negu 150 eurų. (6 str. 1 d. 5 p.)
  • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai negali priimti dovanų ar paslaugų arba jas teikti, jeigu tai gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą (14 str. 1 d.)
  • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui ar darbuotojui leidžiama priimti tik dovanas pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtas dovanas (valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika, kalendoriai, knygos ir kitokie informacinio pobūdžio spaudiniai), kurių vertė neviršija 30 eurų.). (14 str. 2 d.)
  • Jeigu leidžiamos priimti dovanos vertė viršija 30 eurų, ši dovana yra laikoma valstybės ar savivaldybės nuosavybe. (14 str. 3 d.)
  • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kuris priėmė leidžiamo dydžio dovaną ir dėl to gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas, vienerius metus negali dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus ar atlikti kitų tarnybinių pareigų dėl šio asmens. (14 str. 4 d.)

 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-890 (2016 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 1-755 redakcija) patvirtintos Asmenų, dirbančių Vilniaus miesto savivaldybėje, elgesio taisyklės
(taikomos visiems asmenims, dirbantiems Vilniaus miesto savivaldybėje)

  • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ir darbuotojas negali prašyti ar priimti dovanų iš asmenų, siekiančių tam tikrų veiksmų, turinčių bet kokių reikalų su Vilniaus miesto savivaldybe ar jos institucijomis. (14.6 p.)
  • Galima priimti tik tokias nereikšmingos vertės dovanas, kurios pasiūlytos įprastai bendradarbiaujant ir kurių negalima būtų atsisakyti nesukeliant priešiškumo ar neįžeidžiant. (14.6 p.) Tokiu atveju dovaną siūlytina padėti tokioje vietoje, kad ja galėtų laisvai pasinaudoti ir kiti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ar darbuotojai.
  • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, gavęs pasiūlymą priimti kyšį, privalo aiškiai pareikšti ir savo elgesiu parodyti interesantui, kad netoleruoja jokių nepagrįstų atlygių ir dovanų (15.3 p.)

 

Jei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui ar darbuotojui norima įteikti dovaną ne pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, tokią dovaną turi būti atsisakoma priimti / ji turi būti grąžinta dovanos davėjui.

Lietuvos Respublikos teisės aktai draudžia bet kokio pobūdžio dovanas, paslaugas, padėkas ar svetingumo išraiškas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ar darbuotojams, jei jie susiję su darbuotojo einamomis pareigomis.

Tokio pobūdžio naudos teikimas ir priėmimas nepriklausomai nuo naudos vertės yra laikomas neteisėta veika ir užtraukia drausminę, administracinę arba baudžiamąją atsakomybę.

Atsidėkojant Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui ar darbuotojui pakanka gero žodžio.

Ačiū