Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Informacijos apie asmenį surinkimas

 

dokumentas atsisiųsti

prašymo forma atsisiųsti


PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. kovo 20 d.
įsakymu Nr. 40-109/18(3.1.1E-TD2)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BEI ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ, KURIŲ BENDROJI (ŪKINĖ) VEIKLA PRISKIRIAMA DEPARTAMENTŲ REGULIAVIMO SRIČIAI, PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ PRIVALOMA KREIPTIS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBĄ DĖL INFORMACIJOS APIE ŠIAS PAREIGAS SIEKIANTĮ EITI ASMENĮ PATEIKIMO,
SĄRAŠAS

 

Eil
nr.
Įmonė / įstaiga Pareigybių pavadinimas Kuruojantys padaliniai
1. Vilniaus miesto savivaldybės administracija Savivaldybės administracijos direktorius
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Departamento direktorius
Departamento direktoriaus pavaduotojas
Skyriaus, nesančio kito struktūrinio padalinio sudėtyje, vedėjas
Skyriaus, nesančio kito struktūrinio padalinio sudėtyje, vedėjo pavaduotojas
Seniūnijos seniūnas
Seniūnijos seniūno pavaduotojas
2. Savivaldybės įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas
Vyriausiasis finansininkas (vyriausiasis buhalteris)
Viešųjų pirkimų specialistas (darbuotojas, atsakingas už viešųjų pirkimų vykdymą)
Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Miesto plėtros departamentas

Miesto ūkio ir transporto departamentas

Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas

3. Akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės, kurių visuotiniame akcininkų susirinkime Vilniaus miesto savivaldybė turi daugiau kaip 1/2 balsų Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas
Vyriausiasis finansininkas (vyriausiasis buhalteris)
Viešųjų pirkimų specialistas (darbuotojas, atsakingas už viešųjų pirkimų vykdymą)
Investicinių projektų valdymo skyrius

Miesto ūkio ir transporto departamentas

4. Bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo biudžetinės įstaigos Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas  (skyriaus vedėjas, atliekantis direktoriaus pavaduotojo funkcijas)
Vyriausiasis buhalteris (jei įstaiga tvarko buhalteriją savarankiškai)
Viešųjų pirkimų specialistas (darbuotojas, atsakingas už viešųjų pirkimų vykdymą)
Švietimo, kultūros ir sporto departamentas
5. Kitos Savivaldybės biudžetinės įstaigos Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas
Skyriaus, nesančio kito struktūrinio padalinio sudėtyje, vedėjas
Skyriaus, nesančio kito struktūrinio padalinio sudėtyje, vedėjo pavaduotojas
Vyriausiasis finansininkas (vyriausiasis buhalteris)
Viešųjų pirkimų specialistas (darbuotojas, atsakingas už viešųjų pirkimų vykdymą)
Jaunimo reikalų skyrius

Miesto plėtros departamentas

Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas

Švietimo, kultūros ir sporto departamentas

6. Viešosios įstaigos, kurių visuotiniame dalininkų susirinkime Vilniaus miesto savivaldybė turi daugiau kaip pusę balsų Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas
Skyriaus, nesančio kito struktūrinio padalinio sudėtyje, vedėjas
Skyriaus, nesančio kito struktūrinio padalinio sudėtyje, vedėjo pavaduotojas
Vyriausiasis finansininkas (vyriausiasis buhalteris)
Viešųjų pirkimų specialistas (darbuotojas, atsakingas už viešųjų pirkimų vykdymą)
Jaunimo reikalų skyrius

Miesto plėtros departamentas

Miesto ūkio ir transporto departamentas

Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas

Švietimo, kultūros ir sporto departamentas

Užsienio ryšių ir turizmo  skyrius


2018 m. gegužės 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-217/18(3.1.1E-TD2) redakcija

_____________________


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyrius
Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius