Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Teisės aktų antikorupcinis vertinimas

Antikorupcinio norminio teisės akto projekto (Tarybos sprendimo, Administracijos direktoriaus įsakymo) vertinimo tvarka

  • Rengėjas trumpu tarnybiniu raštu per IVS „@vilys“ siunčia Tarybos sekretoriui Simonui Girdzijauskui, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo darbo grupės vadovui (toliau – Darbo grupė) prašymą atlikti teisės akto projekto (toliau – Projektas) antikorupcinį vertinimą. Tarnybiniame rašte būtina nurodyti laikiną Projekto numerį IVS „@vilys“. Tarybos sekretorius S. Girdzijauskas per IVS „@vilys“ perduoda Projektą nagrinėti ir teikti pastabas Darbo grupės nariui.
  • Darbo grupės narys, įvertinęs Projektą, el. paštu rengėjui pateikia teisės akto antikorupcinio vertinimo pažymą (toliau – Pažyma) su pastabomis.
  • Rengėjas, atsižvelgdamas į Pažymoje nurodytas pastabas, pataiso Projektą ir užpildo Pažymos atitinkamą skiltį (prie vertintojo pastabos), trumpai nurodydamas, kokie pakeitimai padaryti. Jei rengėjas nesutinka su pastaba, atitinkamoje Pažymos skiltyje (prie vertintojo pastabos) nurodo nesutikimo motyvus ir argumentus.
  • Vertintojas ir rengėjas, suderinę Projektą, pasirašo Pažymą elektroniniu parašu. Vertintojas Pažymą užregistruoja ir susieja su Projektu.
  • Rengėjas Projektą per IVS „@vilys“ perduoda vizuoti Darbo grupės vadovo pavaduotojai Tatjanai Rusenko (SVARBU! Nurodydami  T. Rusenko kaip vizuojančią, IVS „@vilys“ būtina pasirinkti ne skyriaus vedėją, o Darbo grupės vadovo pavaduotoją!)

Antikorupcinio vertinimo pažymos (AVP)

(dokumentai atsisiųsti)

2020 m.

2020-01-24 pažyma Dėl socialinių išmokų permokų nagrinėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo

2020-01-22 pažyma Dėl Tarybos 2019-06-19 sprendimo Nr. 1-94 Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo VMS pakeitimo

2020-01-17 pažyma Dėl VMSA darbo tvarkos taisyklių

2020-01-17 pažyma Dėl priėmimo į VMS bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir VMS bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo žemėlapių 2020-2021 tvirtinimo

2020-01-16 pažyma Dėl Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo (AD 2019-06-26 Nr. 30-1618-19)

2020-01-15 pažyma Dėl asmenų, dirbančių VMS, elgesio taisyklių tvirtinimo

2020-01-06 pažyma Dėl VMS mero premijos kūrėjams įsteigimo ir nuostatų (Tarybos 2018-08-29 sprendimo Nr. 1-1695) pakeitimo


2019 m. »

2018 m. »

2016–2017 m. »


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyrius
Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius