Vilniaus miesto savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

Informacija apie Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480).

 

 

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

 

2020

metai

2021 metai
darbuo-
tojų,
einančių
šias pareigas,
skaičius
II ketv.
Politikai
Meras 3743 1 3786
Mero pavaduotojas 3204 3 3299
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos vadovai 3694 4 4532
Mero padėjėjas 2218 2 2012
Mero patarėjas 2735 5 2760
Tarybos sekretorius 2402 1 2746
Tarybos sekretoriatas
Vadovai 2898 1 2894
Vyriausiasis specialistas 2160 14 2151
Administravimo sekretorius, sekretorius referentas 1699 9 1760
Visuomenės informavimo specialistas 2041 4 2144
Specialistas 2130 3 2192

Savivaldybės administracija

Karjeros valstybės tarnautojai
Patarėjas 2744 43 3067
Vyriausiasis patarėjas 3416 3 4338
Vyresnysis patarėjas 3231 11 3603
Skyriaus vedėjas 3070 36 3676
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 2933 6 3099
Poskyrio vedėjas 2716 44 3212
Seniūnas 2416 19 2591
Vidaus auditorius 1571 5 1634
Vyriausiasis kalbos tvarkytojas 1659 2 1677
Vyriausiasis specialistas 2287 387 2448
Vyresnysis specialistas 2337 4 2388
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Poskyrio vadovas 2197 4 2087
Patarėjas 2625 15 2855
Projekto vadovas 2656 7 2729
Vyresnysis specialistas 1827 53 1864
Vyresnysis socialinių išmokų specialistas 1823 28 1795
Vyriausiasis socialinių išmokų specialistas 1938 11 1993
Architektas 1825 8 1925
Archyvaras 1449 11 1395
Kalbininkas 2029 3 1895
Ekonomistas, apskaitos buhalteris, finansininkas 1954 21 1907
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas, informacinių technologijų sistemų administratorius,  kompiuterių sistemų inžinierius, kompiuterių sistemų specialistas, programuotojas, multimedijos programų kūrėjas 2691 22 2836
Miškininkas 1615 6 1712
Padėjėjas, skyriaus vedėjo padėjėjas 1653 5 1733
Socialinių išmokų specialistas 1738 28 1755
Inžinierius 1643 1 1425
Specialistas 1601 77 1573
Teisininkas 1777 2 1735
Telefonu aptarnaujantis operatorius 1569 5 1677
Vairuotojas 1394 5 1421

Informacija apie Tarybos narių išlaidas, numatytas Reglamente »

Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų atlyginimai »

Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių darbuotojų atlyginimai (2021 m. II ketv.) »

Švietimo įstaigų darbuotojų atlyginimai (2021 m. II ketv.) »


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius