Vilniaus miesto savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

Informacija apie Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480).

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

2021 metai

2022 metai
darbuo-
tojų,
einančių
šias
pareigas,
skaičius
I ketv.
Politikai
Meras 3789 1 3907
Mero pavaduotojas 3305 3 3400
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos vadovai 4348 4 4784
Mero patarėjas 2881 6 3079
Mero padėjėjas 2129 2 2298
Tarybos sekretorius 2817 1 2494
Tarybos sekretoriatas
Tarybos sekretoriato vadovas, skyriaus vedėjas, vyresnysis patarėjas 2679 2 2632
Vyriausiasis specialistas 2099 13 2169
Administravimo sekretorius 1398 3 1448
Sekretorius referentas 1689 11 1718
Visuomenės informavimo specialistas 2189 4 2180
Specialistas, vaizdo operatorius, ryšių su žiniasklaida specialistas 2146 3 2129
Karjeros valstybės tarnautojai
Grupės vadovas 4769 2 4968
Vyriausiasis patarėjas 3572 4 4473
Vyresnysis patarėjas 3525 10 4116
Patarėjas 2920 41 3202
Seniūnas 2585 20 2576
Skyriaus vedėjas 3338 39 3779
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 3027 6 3473
Poskyrio vedėjas 3006 41 3330
Vidaus auditorius 1725 4 1941
Vyriausiasis kalbos tvarkytojas 1681 2 1774
Vyriausiasis specialistas 2385 406 2514
Vyresnysis specialistas 2265 3 2522
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Projekto vadovas 2546 9 2528
Patarėjas 2909 13 2906
Poskyrio vadovas 2107 4 2316
Aplinkos apsaugos inžinierius 1875 2 1788
Apskaitos buhalteris, ekonomistas, finansininkas 1935 19 1976
Architektas 1882 7 1974
Archyvaras 1377 11 1409
Kalbininkas 1933 3 2075
Ekologas, miškininkas 1610 4 1597
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas,
informacinių technologijų sistemų administratorius,
kompiuterių sistemų inžinierius,
kompiuterių sistemų specialistas, programuotojas,
multimedijos programų kūrėjas
2844 21 3093
Administracijos direktoriaus padėjėjas, skyriaus vedėjo padėjėjas, padėjėjas 1744 4 1863
Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas 1786 3 1749
Vyresnysis specialistas 1838 66 1916
Vyriausiasis socialinių išmokų specialistas 1977 9 2047
Vyresnysis socialinių išmokų specialistas 1800 28 1845
Specialistas 1572 75 1597
Socialinių išmokų specialistas 1739 27 1759
Teisininkas 1621 2 1493
Telefonu aptarnaujantis operatorius 1644 6 1554
Vairuotojas 1397 4 1543

Informacija apie Tarybos narių išlaidas, numatytas Reglamente »

Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų atlyginimai »

Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių darbuotojų atlyginimai (2022 m. I ketv.) »

Švietimo įstaigų darbuotojų atlyginimai (2022 m. I ketv.) »


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius