Vilniaus miesto savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

Informacija apie Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480).

 

Pareigybės pavadinimas

 

2023 metai

2024 metai
darbuo-
tojų,
einančių
šias
pareigas,
skaičius
I ketv.
Politikai
Meras 4759 1 6249
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Mero pavaduotojas/Vicemeras 3964 4 5224
Administracijos vadovas 5230 1 8570
Mero patarėjas 3520 4 3845
Mero padėjėjas 3025 1 3765
Savivaldybės tarybos posėdžių sekretorius 3760 1 5823
Savivaldybės administracija
Karjeros valstybės tarnautojai
Grupės vadovas 5134 5 5919
Vyriausiasis patarėjas 4674 2 5333
Vyresnysis patarėjas 4273 18 4622
Patarėjas 3724 66 3916
Seniūnas 3387 20 3888
Skyriaus vedėjas 4288 27 4598
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 3631 1 4678
Poskyrio vedėjas 3966 34 4034
Vidaus auditorius 2294 4 2454
Vyriausiasis kalbos tvarkytojas 2315 2 2640
Vyriausiasis specialistas 2893 464 3039
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Projekto vadovas 2830 16 3300
Patarėjas 2875 22 3353
Poskyrio vadovas 2891 4 3277
Aplinkos apsaugos inžinierius 2244 5 2538
Apskaitos buhalteris, ekonomistas, finansininkas 2427 24 2707
Architektas 2309 7 2522
Archyvaras 1732 10 1988
Fotografas, vaizdo operatorius 2309 2 2623
Kalbininkas 2477 2 2721
Ekologas, miškininkas 2063 3 2362
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas,
informacinių technologijų sistemų administratorius,
kompiuterių sistemų inžinierius,
kompiuterių sistemų specialistas,
programuotojas,
multimedijos programų kūrėjas,
veiklos duomenų apdorojimo inžinierius
3621 26 3845
Administracijos direktoriaus padėjėjas,
skyriaus vedėjo padėjėjas,
vadovo padėjėjas
2028 3 2173
Sekretorius referentas 1847 3 1869
Personalo specialistas 2695 2 3044
Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas 2292 4 2731
Vyresnysis specialistas 2204 78 2412
Vyriausiasis socialinių išmokų specialistas 2302 5 2453
Specialistas 1878 51 2099
Socialinių išmokų specialistas 1963 30 2174
Teisininkas 2245 5 2524
Ryšių su žiniasklaida specialistas,
visuomenės informavimo specialistas
2530 5 2747
Telefonu aptarnaujantis operatorius 1969 9 2130
Vairuotojas 1714 3 1889

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo apmokėjimo sistema (atsisiųsti)

Informacija apie Tarybos narių išlaidas, numatytas Reglamente »

Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių darbuotojų atlyginimai (2024 m. I ketv.) »

Švietimo įstaigų darbuotojų atlyginimai (2024 m. I ketv.) »


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Organizacijos vystymo grupė
Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius