Vilniaus miesto savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

Informacija apie Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480).

 

Pareigybės pavadinimas

 

2022 metai

darbuo-
tojų,
einančių
šias
pareigas,
skaičius
2023 metai
Politikai
Meras 3909 1 4759
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Vicemeras 3409 3 3964
Administracijos vadovai 4796 1 5230
Mero patarėjas 2941 4 3520
Mero padėjėjas 2249 1 3025
Savivaldybės tarybos posėdžių sekretorius 2826 1 3760
Savivaldybės administracija
Karjeros valstybės tarnautojai
Grupės vadovas 4981 3 5134
Vyriausiasis patarėjas 4505 4 4674
Vyresnysis patarėjas 4071 14 4273
Patarėjas 3317 52 3724
Seniūnas 2827 18 3387
Skyriaus vedėjas 3901 36 4288
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 3486 4 3631
Poskyrio vedėjas 3519 38 3966
Vidaus auditorius 2138 4 2294
Vyriausiasis kalbos tvarkytojas 1848 2 2315
Vyriausiasis specialistas 2580 441 2893
Vyresnysis specialistas 2107 6 2661
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Projekto vadovas 2599 11 2830
Patarėjas 3008 13 2875
Poskyrio vadovas 2411 4 2891
Aplinkos apsaugos inžinierius 1790 4 2244
Apskaitos buhalteris,
ekonomistas,
finansininkas
2040 23 2427
Architektas 2019 7 2309
Archyvaras 1451 10 1732
Kalbininkas 2322 2 2477
Ekologas, miškininkas 1659 3 2063
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas,
informacinių technologijų sistemų administratorius,
kompiuterių sistemų inžinierius,
kompiuterių sistemų specialistas,
programuotojas,
multimedijos
programų kūrėjas,
veiklos duomenų apdorojimo inžinierius
3204 24 3621
Administracijos direktoriaus padėjėjas, skyriaus vedėjo padėjėjas, vadovo padėjėjas, padėjėjas 1906 5 2028
Administratorius referentas, administravimo sekretorius 2 1577
Personalo specialistas 2 2695
Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas 1911 2 2292
Vyresnysis specialistas 1955 62 2204
Vyriausiasis socialinių išmokų specialistas 2071 6 2302
Sekretorius referentas 1844 5 1847
Specialistas 1643 65 1878
Socialinių išmokų specialistas 1688 31 1963
Teisininkas 1610 5 2245
Telefonu aptarnaujantis operatorius 1594 9 1969
Vairuotojas 1574 3 1714
Visuomenės informavimo specialistas 2279 3 2530

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo apmokėjimo sistema (atsisiųsti)

Informacija apie Tarybos narių išlaidas, numatytas Reglamente »

Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių darbuotojų atlyginimai (2022 m. – 2023 m.) »

Švietimo įstaigų darbuotojų atlyginimai (2022 m. – 2023 m.) »


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Organizacijos vystymo grupė
Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius