Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Vilniaus miesto savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

Informacija apie Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480).

 

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

 

2020 metai

2021 metai
darbuo-tojų,
einančių
šias
pareigas,
skaičius
I ketv.
Politikai
Meras 3743 1 3786
Mero pavaduotojas 3204 3 3296
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos vadovai 3694 4 4464
Mero padėjėjas 2218 2 2231
Mero patarėjas 2735 5 2942
Tarybos sekretorius 2402 1 2723
Tarybos sekretoriatas
Vadovai 2898 1 2498
Vyriausiasis specialistas 2160 14 2148
Administravimo sekretorius, sekretorius referentas 1699 9 1760
Visuomenės informavimo specialistas 2041 4 2173
Specialistas 2130 3 2136

Savivaldybės administracija

Karjeros valstybės tarnautojai
Patarėjas 2744 41 2897
Vyriausiasis patarėjas 3416 3 4306
Vyresnysis patarėjas 3231 11 3480
Skyriaus vedėjas 3070 40 3305
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 2933 6 2981
Poskyrio vedėjas 2716 45 2904
Seniūnas 2416 20 2455
Vidaus auditorius 1571 4 1550
Vyriausiasis kalbos tvarkytojas 1659 2 1674
Vyriausiasis specialistas 2287 383 2305
Vyresnysis specialistas 2337 5 2091
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Poskyrio vadovas 2197 3 2084
Patarėjas 2625 19 2829
Projekto vadovas 2656 3 2594
Vyresnysis specialistas 1827 53 1837
Vyresnysis socialinių išmokų specialistas 1823 29 1780
Vyriausiasis socialinių išmokų specialistas 1938 11 1956
Architektas 1825 9 1777
Archyvaras 1449 11 1382
Kalbininkas 2029 3 1945
Ekonomistas, apskaitos buhalteris, finansininkas 1954 20 1828
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas, informacinių technologijų sistemų administratorius, kompiuterių sistemų inžinierius, kompiuterių sistemų specialistas, programuotojas, multimedijos programų kūrėjas 2691 20 2799
Miškininkas 1615 6 1539
Padėjėjas, skyriaus vedėjo padėjėjas 1653 3 1638
Socialinių išmokų specialistas 1738 29 1725
Inžinierius 1643 2 1407
Specialistas 1601 82 1547
Teisininkas 1777 4 1697
Telefonu aptarnaujantis operatorius 1569 5 1597
Vairuotojas 1394 5 1266

 

Informacija apie Tarybos narių išlaidas, numatytas Reglamente »

Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų atlyginimai »

Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių darbuotojų atlyginimai (2021 m. I ketv.) »

Švietimo įstaigų darbuotojų atlyginimai (2021 m. I ketv.) »


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius