Vilniaus miesto savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

Informacija apie Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480).

 

Pareigybės pavadinimas

 

2022 metai

2023 metai
darbuo-
tojų,
einančių
šias
pareigas,
skaičius
II ketv.
Politikai
Meras 3909 1 3979
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Mero pavaduotojas 3409 3 4309
Administracijos vadovai 4796 1 5024
Mero patarėjas 2941 5 3432
Mero padėjėjas 2249 1 3294
Savivaldybės tarybos posėdžių sekretorius 2826 1 3941
Savivaldybės administracija
Karjeros valstybės tarnautojai
Grupės vadovas 4981 2 5139
Vyriausiasis patarėjas 4505 4 4736
Vyresnysis patarėjas 4071 13 4159
Patarėjas 3317 52 3581
Seniūnas 2827 18 3358
Skyriaus vedėjas 3901 39 4242
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 3486 6 3548
Poskyrio vedėjas 3519 41 3870
Vidaus auditorius 2138 3 2258
Vyriausiasis kalbos tvarkytojas 1848 2 2130
Vyriausiasis specialistas 2580 448 2861
Vyresnysis specialistas 2107 6 2750
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Projekto vadovas 2599 11 2684
Patarėjas 3008 14 3004
Poskyrio vadovas 2411 4 2905
Aplinkos apsaugos inžinierius 1790 4 2079
Apskaitos buhalteris,
ekonomistas, finansininkas
2040 23 2415
Architektas 2019 8 2394
Archyvaras 1451 10 1630
Dizaineris maketuotojas,
fotografas,
vaizdo operatorius
2230 3 2297
Kalbininkas 2322 3 2559
Ekologas, miškininkas 1659 3 2080
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas,
informacinių technologijų sistemų administratorius,
kompiuterių sistemų inžinierius,
kompiuterių sistemų specialistas,
programuotojas,
multimedijos programų kūrėjas,
veiklos duomenų apdorojimo inžinierius
3204 25 3720
Administracijos direktoriaus padėjėjas,
skyriaus vedėjo padėjėjas,
padėjėjas
1906 4 2025
Sekretorius referentas 1844 7 1844
Personalo specialistas 2 2611
Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas 1911 2 2503
Vyresnysis specialistas 1955 64 2228
Vyriausiasis socialinių išmokų specialistas 2071 6 2324
Specialistas 1643 63 1912
Socialinių išmokų specialistas 1688 32 1983
Teisininkas 1610 5 2331
Ryšių su žiniasklaida specialistas,
visuomenės informavimo specialistas
2279 4 2492
Telefonu aptarnaujantis operatorius 1594 9 1969
Vairuotojas 1574 4 1726

 

Informacija apie Tarybos narių išlaidas, numatytas Reglamente »

Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių darbuotojų atlyginimai (2023 m. II ketv.) »

Švietimo įstaigų darbuotojų atlyginimai (2023 m. II ketv.) »


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius