Vilniaus miesto savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

Informacija apie Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480).

 

 

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

 

2020

metai

2021 metai
darbuo-
tojų,
einančių
šias pareigas,
skaičius

III ketv.
Politikai
Meras 3743 1 3786
Mero pavaduotojas 3204 3 3306
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos vadovai 3694 4 4267
Mero padėjėjas 2218 2 1799
Mero patarėjas 2735 6 2654
Tarybos sekretorius 2402 1 2439
Tarybos sekretoriatas
Vadovai 2898 1 2781
Vyriausiasis specialistas 2160 11 2160
Administravimo sekretorius, sekretorius referentas 1699 13 1738
Visuomenės informavimo specialistas 2041 4 2169
Specialistas 2130 3 2262
Savivaldybės administracija
Karjeros valstybės tarnautojai
Patarėjas 2744 41 2772
Vyriausiasis patarėjas 3416 2 3585
Vyresnysis patarėjas 3231 12 3399
Skyriaus vedėjas 3070 40 3159
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 2933 6 3001
Poskyrio vedėjas 2716 45 2925
Seniūnas 2416 19 2568
Vidaus auditorius 1571 5 1816
Vyriausiasis kalbos tvarkytojas 1659 2 1684
Vyriausiasis specialistas 2287 393 2488
Vyresnysis specialistas 2337 4 2324
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Poskyrio vadovas 2197 4 2067
Patarėjas 2625 13 2758
Projekto vadovas 2656 6 2538
Vyresnysis specialistas 1827 65 1852
Vyresnysis socialinių išmokų specialistas 1823 28 1804
Vyriausiasis socialinių išmokų specialistas 1938 10 1984
Architektas 1825 7 1930
Archyvaras 1449 11 1375
Kalbininkas 2029 3 1895
Ekonomistas, apskaitos buhalteris, finansininkas 1954 21 1931
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas, informacinių technologijų sistemų administratorius, kompiuterių sistemų inžinierius, kompiuterių sistemų specialistas, programuotojas, multimedijos programų kūrėjas 2691 22 2810
Miškininkas, ekologas 1615 4 1578
Aplinkos apsaugos inžinierius 1643 2 1890
Padėjėjas, skyriaus vedėjo padėjėjas 1653 4 1670
Socialinių išmokų specialistas 1738 28 1745
Specialistas 1601 71 1578
Teisininkas 1777 3 1505
Telefonu aptarnaujantis operatorius 1569 5 1682
Vairuotojas 1394 4 1460

 

Informacija apie Tarybos narių išlaidas, numatytas Reglamente »

Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų atlyginimai »

Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių darbuotojų atlyginimai (2021 m. III ketv.) »

Švietimo įstaigų darbuotojų atlyginimai (2021 m. III ketv.) »


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius