Vilniaus miesto savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Informacija apie Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Pareigybės pavadinimas

2017 metai

2018 metai
darbuotojų,
einančių
šias pareigas,
skaičius
 I ketv.
Politikai
Meras 2628 1 2744
Mero pavaduotojas 2203 3 2247
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos direktorius 2325 1 2290
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 2112 3 2223
Mero padėjėjas 1183 2 1201
Mero patarėjas 1885 5 1927
Tarybos sekretorius 1462 1  1484
Tarybos sekretoriatas
Skyriaus vedėjas 1556 2 1645
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 1745 1 1772
Vyriausiasis specialistas 1298 12 1353
Administravimo sekretorius 907 2 925
Sekretorius referentas 889 5 968
Ryšių su žiniasklaida specialistas 1030 1 1367
Vaizdo operatorius 884 1 963
Visuomenės informavimo specialistas 894 5 965
Savivaldybės administracija
Karjeros valstybės tarnautojai
Departamento direktorius  2001 10 2060
Departamento direktoriaus pavaduotojas  1802 12 1848
Skyriaus vedėjas  1592 49 1628
Skyriaus vedėjo pavaduotojas  1181 14 1440
Poskyrio vedėjas 1412 46 1427
Seniūnas  1445 20 1457
Vyriausiasis kalbos tvarkytojas  954 2 1012
Vidaus auditorius  1127 6 1125
Vyriausiasis patarėjas 1990 2 2098
Patarėjas 1495 5 1547
Vyresnysis patarėjas 2 1785
Vyriausiasis specialistas 1145 427 1187
Vyresnysis specialistas 1021 8 1051
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Poskyrio vadovas 1180 7 1291
Administracijos direktoriaus padėjėjas  – 1 1039
Aplinkos apsaugos inžinierius  825 1 904
Apskaitos buhalteris  925 2 910
Architektas  828 6 877
Archyvaras  842 11 825
Buhalteris  846 5 984
Darbų saugos inžinierius  814 1 824
Ekologas  832 1 904
Eksploatavimo ir remonto organizavimo inžinierius  786 1 824
Finansininkas  786 1 800
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas  1148 1 1352
Inspektorius  786 12 826
Kompiuterių sistemų specialistas  1099 9 1169
Miškininkas  832 3 886
Padėjėjas  856 3 939
Pastatų remontininkas  664 1 697
Programuotojas 1156 3 1322
Sandėlininkas 664 1 674
Sargas 380 4 400
Skyriaus vadovo pavaduotojas  1108 1 1500
Skyriaus vedėjo padėjėjas  785 1 984
Socialinių išmokų specialistas  759 75 837
Socialinių programų koordinatorius  857 4 904
Specialistas  830 120 902
Statybos inžinierius  827 3 851
Teisininkas  819 4 844
Vairuotojas  718 7 779

Informacija apie Tarybos narių išlaidas, numatytas Reglamente »

Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų atlyginimai »

Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių darbuotojų atlyginimai (2018 m. I ketv.) »

Švietimo įstaigų darbuotojų atlyginimai (2018 m. I ketv.) »


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Personalo departamentas
Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius
Faksas 211 2608