Vilniaus miesto savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

Informacija apie Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480).

 

Pareigybės pavadinimas 2021 metai 2022 metai
darbuo-
tojų,
einančių
šias
pareigas,
skaičius
II ketv.
Politikai
Meras 3789 1 3907
Mero pavaduotojas 3305 3 3403
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos vadovai 4348 4 4792
Mero patarėjas 2881 6 2770
Mero padėjėjas 2129 2 2190
Tarybos sekretorius 2817 1 2831
Tarybos ir mero sekretoriatas
Tarybos sekretoriato vadovas,
skyriaus vedėjas,
vyresnysis patarėjas
2679 2 2641
Vyriausiasis specialistas 2099 13 2167
Administravimo sekretorius 1398 3 1448
Sekretorius referentas 1689 12 1839
Visuomenės informavimo specialistas 2189 4 2282
Specialistas,
vaizdo operatorius,
ryšių su žiniasklaida specialistas
2146 3 2259
Savivaldybės administracija
Karjeros valstybės tarnautojai
Grupės vadovas 4769 2 4968
Vyriausiasis patarėjas 3572 4 4635
Vyresnysis patarėjas 3525 11 4176
Patarėjas 2920 42 3320
Seniūnas 2585 21 2841
Skyriaus vedėjas 3338 39 3848
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 3027 6 3480
Poskyrio vedėjas 3006 40 3560
Vidaus auditorius 1725 4 2186
Vyriausiasis kalbos tvarkytojas 1681 2 1868
Vyriausiasis specialistas 2385 400 2693
Vyresnysis specialistas 2265 2 2975
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Projekto vadovas 2546 10 2569
Patarėjas 2909 13 2993
Poskyrio vadovas 2107 4 2453
Aplinkos apsaugos inžinierius 1875 3 1775
Apskaitos buhalteris,
ekonomistas,
finansininkas
1935 20 2037
Architektas 1882 7 2056
Archyvaras 1377 10 1484
Kalbininkas 1933 3 2335
Ekologas, miškininkas 1610 3 1897
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas,
informacinių technologijų sistemų administratorius,
kompiuterių sistemų inžinierius,
kompiuterių sistemų specialistas,
programuotojas,
multimedijos programų kūrėjas
2844 23 3150
Administracijos direktoriaus padėjėjas,
skyriaus vedėjo padėjėjas,
padėjėjas
1744 4 1906
Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas 1786 3 1999
Vyresnysis specialistas 1838 62 1965
Vyriausiasis socialinių išmokų specialistas 1977 9 2098
Vyresnysis socialinių išmokų specialistas 1800 27 1854
Specialistas 1572 77 1647
Socialinių išmokų specialistas 1739 30 1657
Teisininkas 1621 3 1635
Telefonu aptarnaujantis operatorius 1644 7 1525
Vairuotojas 1397 4 1568

 

Informacija apie Tarybos narių išlaidas, numatytas Reglamente »

Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų atlyginimai »

Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių darbuotojų atlyginimai (2022 m. II ketv.) »

Švietimo įstaigų darbuotojų atlyginimai (2022 m. II ketv.) »


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius