Vilniaus miesto savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

Informacija apie Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480).

 

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų,
einančių
šias
pareigas,
skaičius
2021 metai 2022 metai
Politikai
Politikai
Meras 1 3789 3909
Mero pavaduotojas 3 3305 3409
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos vadovai 4 4348 4796
Mero patarėjas 6 2881 2941
Mero padėjėjas 2 2129 2249
Tarybos sekretorius 1 2817 2826
Tarybos ir mero sekretoriatas
Tarybos sekretoriato vadovas, skyriaus vedėjas, vyresnysis patarėjas 2 2679 2792
Vyriausiasis specialistas 13 2099 2305
Administravimo sekretorius 3 1398 1448
Sekretorius referentas 12 1689 1844
Visuomenės informavimo specialistas 4 2189 2279
Savivaldybės administracija
Karjeros valstybės tarnautojai
Grupės vadovas 2 4769 4981
Vyriausiasis patarėjas 4 3572 4505
Vyresnysis patarėjas 11 3525 4071
Patarėjas 43 2920 3317
Seniūnas 20 2585 2827
Skyriaus vedėjas 39 3338 3901
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 6 3027 3486
Poskyrio vedėjas 40 3006 3519
Vidaus auditorius 3 1725 2138
Vyriausiasis kalbos tvarkytojas 2 1681 1848
Vyriausiasis specialistas 408 2385 2580
Vyresnysis specialistas 6 2265 2107
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Projekto vadovas 10 2546 2599
Patarėjas 13 2909 3008
Poskyrio vadovas 4 2107 2411
Aplinkos apsaugos inžinierius 3 1875 1790
Apskaitos buhalteris, ekonomistas, finansininkas 20 1935 2040
Architektas 7 1882 2019
Archyvaras 10 1377 1451
Kalbininkas 3 1933 2322
Ekologas, miškininkas 3 1610 1659
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas, informacinių technologijų sistemų administratorius, kompiuterių sistemų inžinierius, kompiuterių sistemų specialistas, programuotojas, multimedijos programų kūrėjas, veiklos duomenų apdorojimo inžinierius 24 2844 3204
Administracijos direktoriaus padėjėjas, skyriaus vedėjo padėjėjas, padėjėjas 4 1744 1906
Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas 2 1786 1911
Vyresnysis specialistas 62 1838 1955
Vyriausiasis socialinių išmokų specialistas 7 1977 2071
Vyresnysis socialinių išmokų specialistas 14 1800 1861
Specialistas 75 1572 1643
Socialinių išmokų specialistas 29 1739 1688
Teisininkas 2 1621 1610
Telefonu aptarnaujantis operatorius 7 1644 1594
Vairuotojas 4 1397 1574

 

Informacija apie Tarybos narių išlaidas, numatytas Reglamente »

Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių darbuotojų atlyginimai (2022 m.) »

Švietimo įstaigų darbuotojų atlyginimai (2022 m.) »


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius