Darbo užmokestis

Vilniaus miesto savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis   Informacija apie Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480).   Pareigybės pavadinimas   2022 metai 2023 metai darbuo- tojų, einančių šias pareigas, skaičius II ketv. Politikai Meras 3909 1 3979 Politinio … Tęskite Darbo užmokestis skaitymą