Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų vidutinis mėnesinis priskaičiuotas atlyginimas (bruto)
už 2018 m. sausio mėnesį

Informacija atsisiųsti

Ei-
lės
nr.
Įmonės pavadi-
nimas
Vadovo
vardas,
pavardė
Valdo-
mas

turtas
20161231
mln.
eurų
Parda-
vimų

apimtys
per
2016 m.,
mln.
eurų
Priskaičiuotas mėnesinis atlyginimas (bruto), eurais
2016 m.
viduti-
nis
2017 m.
sausio
mėn.
2017 m.
vasario
mėn.
2017 m.
kovo
mėn.
2017 m.
balan-
džio
mėn.
2017 m.
gegu-
žės
mėn.
2017 m.
birželio
mėn.
2017 m.
liepos
mėn.
2017 m.
rugp-
jūčio
mėn.
2017 m.
rugsėjo
mėn.
2017 m.
spalio
mėn.
2017 m.
laprki-
čio
mėn.
1 UAB „Vilniaus vandenys“ Virgilijus
Žukauskas
147 40 5 500 5 500 5 468 5 527 33 000 5 500 5 616 6 405 5 612 5 564 26 846 5 500
2 AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Mantas
Burokas
107 12 4 340 5 000 5 000 5 000 5 000 15 000 5 506 5 319 6 059 5 000 5 000 4 993
3 UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Rimantas
Markauskas
64 48 4 305 5 500 5 500 5 500 5 500 5 564 18 814 3 849 4 114 4 177 4 193 4 243
4 UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“ Tomas
Vaitkevičius
55 12 2 854 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 891 2 920 2 900 2 900 2 900
5 UAB „Grinda“ Kęstutis
Vaičekiūtis
30 16 3 186 3 500 3 500 3 572 3 500 3 545 10 519 3 500 3 632 3 500 3 682 3 500
6 UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“ Sigitas
Mocevičius
20 5 2 701 1 346 2 969 3 000 3 000 3 012 3 014 2 987 3 071 3 000 3 000 3 000
7 SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Vaidotas
Meškauskas
41 37 3 800 3 800 3 573 3 835 3 800 3 813 3 670 6 023 3 782 3 800 3 808 11 745
8 SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administra-
torius“
Rimantas
Juknevičius
1 742 2 500 2 500 2 500 2 500 2 528 2 541 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
9 UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ Arūnas
Remigijus
Zabulėnas
37 3 2 852 2 819 2 829 3 299 3 000 17 275 709 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900
10 SĮ „Vilniaus planas“ Jurga Silvija
Večerskytė
Šimeliūnė
3 2 3 894 3 000 2 982 3 000 3 000 3 000 3 000 2 857 2 934 2 778 3 036 2 456
11 SĮ „Vilniaus miesto būstas“ Tadas
Balsevičius
48 3 2 364 2 500 2 500 2 500 2 500 2 528 2 507 2 500 2 519 4 993 3 000 3 000
12 UAB „Start Vilnius“ Marius
Baranauskas
10 0 2 315 2 317 2 317 2 317 2 317 2 317 2 317 2 317 2 317 2 317 2 317 2 317