Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų priskaičiuotas mėnesinis atlyginimas (bruto) už 2017 m. liepos mėnesį

Informacija atsisiųsti

Ei-
lės
nr.
Įmonės pavadinimas Vadovo vardas,
pavardė
Valdo-
mas

turtas
2016.12.31
mln.
eurų
Parda-
vimų

apimtys
per
2016 m.,
mln.
eurų
Priskaičiuotas mėnesinis atlyginimas (bruto), eurais
2016 m.
vidutinis
2017 m.
sausio
mėn.
2017 m.
vasario
mėn.
2017 m.
kovo
mėn.
2017 m.
balandžio
mėn.
2017 m.
gegužės
mėn.
2017 m.
birželio
mėn.
2017 m.
liepos
mėn.
1 UAB „Vilniaus vandenys“ Aidas Ignatavičius 147 40 5.500 5.500 5.468 5.527 33.000 5.500 5.616 6.405
2 AB „Vilniaus šilumos
tinklai“
Mantas Burokas 107 12 4.340 5.000 5.000 5.000 5.000 15.000 5.506 5.319
3 UAB „Vilniaus viešasis
transportas“
Gintaras Maželis 64 48 4.305 5.500 5.500 5.500 5.500 5.564 18.814 3.849
4 UAB „Vilniaus apskrities
atliekų tvarkymo centras“
Tomas Vaitkevičius 55 12 2.854 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.891
5 UAB „Grinda“ Kestutis Vaičekiūtis 30 16 3.186 3.500 3.500 3.572 3.500 3.545 10.519 3.500
6 UAB „Vilniaus gatvių
apšvietimo elektros tinklai“
Sigitas Mocevicius 20 5 2.701 1.346 2.969 3.000 3.000 3.012 3.014 2.987
7 SI „Susisiekimo paslaugos“ Vaidotas Meškauskas 41 37 3.800 3.800 3.573 3.835 3.800 3.813 3.670 3.800
8 SI „Vilniaus atliekų
sistemos administratorius“
Rimantas Juknevičius 1.742 2.500 2.500 2.500 2.500 2.528 2.541 2.500
9 UAB „Vilniaus vystymo
kompanija“
Arūnas Remigijus
Zabulenas
37 3 2.852 2.819 2.829 3.299 3.000 17.275 709 3.900
10 SI „Vilniaus planas“ Jurga Silvija
Večerskytė-Šimeliūnė
3 2 3.894 3.000 2.982 3.000 3.000 3.000 3.000 2.857
11 SI „Vilniaus miesto bustas“ Tadas Balsevičius 48 3 2.364 2.500 2.500 2.500 2.500 2.528 2.507 2.500
12 UAB „Start Vilnius“ Marius Baranauskas 10 0 2.315 2.317 2.317 2.317 2.317 2.317 2.317 2 317