Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų vidutinis mėnesinis priskaičiuotas atlyginimas (bruto) už 2017 m. gegužės mėnesį

Informacija atsisiųsti

Ei-
lės nr.
Įmonės pavadinimas Vadovo vardas, pavardė Valdo-
mas
turtas 2016.12.31
mln.
eurų
Parda-
vimų apimtys
per
2016 m., mln.
eurų
Vidutinis mėnesinis priskaičiuotas atlyginimas (bruto), eurais
2016 m. 2017 m.
sausio
mėn.
2017 m.
vasario
mėn.
2017 m.
kovo
mėn.
2017 m.
balandžio
mėn.
2017 m.
gegužės
mėn.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 UAB „Vilniaus vandenys“ Aidas Ignatavičius 147 40 5 500 5 500 5 468 5 527 33 000 5 500
2 AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Mantas Burokas 107 12 4 340 5 000 5 000 5 000 5 000 15 000
3 UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Gintaras Maželis 64 48 4 305 5 500 5 500 5 500 5 500 5 564
4 UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“ Tomas Vaitkevičius 55 12 2 854 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900
5 UAB „Grinda“ Kęstutis Vaičekiūtis 30 16 3 186 3 500 3 500 3 572 3 500 3 545
6 UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“ Sigitas Mocevičius 20 5 2 701 1 346 2 969 3 000 3 000 3 012
7 SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Modesta Gusarovienė 41 37 3 800 3 800 3 573 3 835 3 800 3 813
8 SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ Rimantas Juknevičius 1 742 2 500 2 500 2 500 2 500 2 528
9 UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ Andrius Velutis 37 3 2 852 2 819 2 829 3 299 3 000 17 275
10 SĮ „Vilniaus planas“ Linas Sinkevičius 3 2 3 894 3 000 2 982 3 000 3 000 3 000
11 SĮ“Vilniaus miesto būstas“ Tadas Balsevičius 48 3 2 364 2 500 2 500 2 500 2 500 2 528
12 UAB „Start Vilnius“ Marius Baranauskas 10 0 2 315 2 317 2 317 2 317 2 317 2 317