Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų vidutinis mėnesinis priskaičiuotas atlyginimas (bruto) už 2017 m. kovo mėnesį

Informacija atsisiųsti

Ei-
lės nr.
Įmonės pavadinimas Vadovo vardas, pavardė Valdo-
mas
turtas 2016.12.31
mln.
eurų
Parda-
vimų apimtys
per
2016 m., mln.
eurų
Vidutinis mėnesinis priskaičiuotas atlyginimas (bruto), eurais
2016 m. 2017 m.
sausio
mėn.
2017 m.
vasario
mėn.
2017 m.
kovo
mėn.
1 2 3 4 5 10 11 12 13
1 UAB „Vilniaus vandenys“ Aidas Ignatavičius 147 40 5 500 5 500 5 468 5 527
2 AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Mantas Burokas 107 12 4 340 5 000 5 000 5 000
3 UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Gintaras Maželis 64 48 4 305 5 500 5 500 5 500
4 UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“ Tomas Vaitkevičius 55 12 2 854 2 900 2 900 2 900
5 UAB „Grinda“ Kęstutis Vaičekiūtis 30 16 3 186 3 500 3 500 3 572
6 UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“ Sigitas Mocevičius 20 5 2 701 1 346 2 969 3 000
7 SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Modesta Gusarovienė 41 37 3 800 3 800 3 573 3 835
8 SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ Rimantas Juknevičius 1 742 2 500 2 500 2 500
9 UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ Andrius Velutis 37 3 2 852 2 819 2 829 3 299
10 SĮ „Vilniaus planas“ Linas Sinkevičius 3 2 3 894 3 000 2 982 3 000
11 SĮ „Vilniaus miesto būstas“ Tadas Balsevičius 48 3 2 364 2 500 2 500 2 500
12 UAB „Start Vilnius“ Marius Baranauskas 10 0 2 315 2 317 2 317 2 317