Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų vidutinis mėnesinis priskaičiuotas atlyginimas (bruto) už 2017 m. sausio mėnesį

Informacija atsisiųsti

Ei-
lės nr.
Įmonės pavadinimas Vadovo
vardas, pavardė
Valdo-
mas
turtas
2016.09.30,
mln.
eurų
Parda-
vimų
apimtys
per
2016 m.
9 mėn.,
mln.
eurų
Vidutinis mėnesinis priskaičiuotas atlyginimas (bruto), eurais
2016 m.
I ketv.
2016 m.
II ketv.
2016 m.
III ketv.
2016 m.
IV ketv.
2016 m. 2017 m.
sausio
mėn.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 UAB „Vilniaus vandenys“ Aidas Ignatavičius 121 30 5 500 5 500 5 500 5 498 5 500 5500
2 AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Mantas Burokas 107 9 3 029 4 312 5 018 5 000 4 340 5000
3 UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Gintaras Maželis 63 35 3 155 3 155 5 500 5 412 4 305 5500
4 UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“ Tomas Vaitkevičius 55 8 2 900 2 900 2 900 2 717 2 854 2900
5 UAB „Grinda“ Kęstutis Vaičekiūtis 31 11 2 945 3 094 3 272 3 433 3 186 3500
6 UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“ Sigitas Mocevičius 21 4 2 314 2 642 2 986 2 861 2 701 1346
7 SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Modesta Gusarovienė 41 41 3 902 3 726 3 772 3 800 3 800 3800
8 SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ Rimantas Juknevičius 1 970 2 500 2 497 1 742 2500
9 UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ Andrius Velutis 37 2 2 787 2 625 2 996 2 999 2 852 2819
10 SĮ „Vilniaus planas“ Linas Sinkevičius 3 2 4 620 4 660 3 305 2 990 3 894 3000
11 SĮ „Vilniaus miesto būstas“ Tadas Balsevičius 51 2 1 958 2 497 2 500 2 500 2 364 2500
12 UAB „Start Vilnius“ Marius Baranauskas 10 0 2 310 2 317 2 317 2 317 2 315 2317