Vilniaus miesto savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

Informacija apie Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Pareigybės pavadinimas 2017 metai 2018 metai
darbuotojų,
einančių
šias pareigas,
skaičius
II ketv.
Politikai
Meras 2628 1 2744
Mero pavaduotojas 2203 3 2268
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos vadovai 2165 4 2231
Mero padėjėjas 1183 2 1284
Mero patarėjas 1885 7 1909
Tarybos sekretorius 1462 1 1512
Tarybos sekretoriatas
Vadovai 1619 3 1692
Vyriausiasis specialistas 1298 12 1370
Administravimo sekretorius 907 2 957
Sekretorius referentas 889 5 1048
Visuomenės informavimo specialistas 894 5 1064
Savivaldybės administracija
Karjeros valstybės tarnautojai
Departamento direktorius 2001 10 2071
Departamento direktoriaus pavaduotojas 1802 12 1834
Vyriausiasis patarėjas 1990 2 1695
Vyresnysis patarėjas 3 1628
Skyriaus vedėjas 1592 49 1811
Poskyrio vedėjas 1412 46 1445
Patarėjas 1495 5 1498
Seniūnas 1445 20 1499
Vyriausiasis kalbos tvarkytojas 954 2 1049
Vidaus auditorius 1127 5 1146
Vyriausiasis specialistas 1145 423 1213
Vyresnysis specialistas 1021 7 1075
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Poskyrio vadovas 1180 7 1477
Architektas 828 6 1046
Archyvaras 842 10 902
Buhalteris, apskaitos buhalteris, finansininkas 858 8 978
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas, kompiuterių sistemų specialistas, programuotojas 1127 15 1344
Inspektorius 786 10 885
Miškininkas 832 3 1064
Padėjėjas, skyriaus vedėjo padėjėjas 862 4 1080
Sargas 380 4 400
Socialinių išmokų specialistas 759 77 923
Socialinių programų koordinatorius 857 4 936
Specialistas 829 122 1012
Teisininkas 819 4 864
Telefonu aptarnaujantis operatorius 875 4 1008
Vairuotojas 718 7 812

 

Informacija apie Tarybos narių išlaidas, numatytas Reglamente »

Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų atlyginimai »

Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių darbuotojų atlyginimai (2018 m. II ketv.) »

Švietimo įstaigų darbuotojų atlyginimai (2018 m. II ketv.) »


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Personalo departamentas
Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius
Faksas 211 2608