Darbo skelbimas

Padalinys / Įstaiga:
Vilniaus lopšelis-darželis „Naminukas“
Skelbimo įvadas:

Vilniaus lopšeliui-darželiui „Naminukas“ nuo 2024 m. balandžio 3 d. reikalingas(-a) ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytojas lietuvių ugdomąja kalba. 

Pareigybė:
Mokytojas (-a), dirbantis (-i) pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą
Pareigų statusas:
Darbuotojas (-a), dirbantis (-i) pagal neterminuotą darbo sutartį
Reikalavimai:
 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu, arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir būti baigęs vieną iš mokytojų rengimo priešmokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų ir turintis auklėtojo kvalifikaciją; arba studijuojantis priešmokyklinio ar pradinio ugdymo pedagogiką;
 • puikios lietuvių kalbos žinios;
 • kūrybiškumas, iniciatyvumas, gebėjimas bendrauti su vaikais ir tėvais;
 • gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas, dirbti komandoje;
 • gebėjimas naudotis IKT (programomis Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Padlet, Zoom, Google meet platformomis).


Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
 1. Gyvenimo aprašymas;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;
 4. Rekomendacijos iš ankstesnių darboviečių (privalumas).


Adresas:
Smėlio g. 13, Vilnius
Etatas:
1 etatas
Atlyginimas (bruto):
nuo 1782,00 Eur atlyginimą neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo suteiktos kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo)
Skelbimo publikavimo data:
2024-04-03
Skelbimo galiojimo data:
2024-08-31
Kontaktinė informacija:

Tel. Nr. +370 5 234 6118

Dokumentus su nuoroda „Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytojas“ pateikti el. paštu: rastine@naminukas.vilnius.lm.lt.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir pakviesti pokalbio nurodytu el. paštu ar telefonu.

Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą rasite Mūsų tinklalapyje https://darzelisnaminukas.lt/asmens-duomenu-apsauga


Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

 • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
 • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
 • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
 • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams