Korupcijos prevencija

Jeigu norite pranešti apie korupcijos apraiškas, padarytus, daromus ar planuojamus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus Vilniaus miesto savivaldybėje ar jai pavaldžiose įstaigose, įmonėse, tai galite padaryti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pasitikėjimo kanalais:

 • Užpildę elektroninio pranešimo formą (visą parą)

  * Galimi plėtiniai doc, docx, pdf, jpg, jpeg, png


 • Savivaldybės pasitikėjimo telefonu:  (8 5)  211 2885 (visą parą)

 • El. paštu: stop.korupcija@vilnius.lt (visą parą)

 • Tiesiogiai kreiptis į Savivaldybę (Savivaldybės darbo laiku) ir užpildyti nustatytos formos pranešimą (formą rasite Konstitucijos pr. 3 informacijos langelyje)

Pasitikėjimo kanalais informaciją gali pateikti Savivaldybės administracijos tarnautojai ir (ar) darbuotojai, fiziniai ir juridiniai asmenys.

Pirmąjį 2024 m. pusmetį gauta 20 pranešimų.

Užtikrinamas asmens duomenų (jeigu tokie bus pateikti) ir suteiktos informacijos konfidencialumas!

Informaciją apie pasitikėjimo kanalais gautų asmens duomenų tvarkymą rasite čia.

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą.

Pasitikėjimo kanalais pateiktų asmens duomenų valdytoja: Vilniaus miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. (+370) 5 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt).

Asmens duomenų tvarkymo tikslas: asmens duomenys tvarkomi pasitikėjimo kanalais pateiktų pranešimų nagrinėjimo tikslu.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktu, t. y. siekiant įvykdyti teisinę prievolę.

Asmens duomenys bus saugomi 1 metus nuo pranešimo gavimo įstaigoje dienos.

Asmens duomenys gali būti perduoti institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka.

Jūs turite teisę raštu arba el. paštu kreiptis į duomenų valdytoją ir prašyti:

 • leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, el. p. ada@ada.lt).

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: Konstitucijos pr. 3, Vilnius, el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt.

Pasitikėjimo kanalais gaunamų pranešimų registravimo ir nagrinėjimo tvarką rasite čia .
Pasitikėjimo kanalais gautą informaciją nagrinėja Organizacijos vystymo grupės specialistai korupcijos prevencijos klausimais.

Karštoji linija tel. (8 5) 266 3333Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Organizacijos vystymo grupė (korupcijos prevencijos klausimai)
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

 • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
 • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
 • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
 • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams