Korupcijos prevencija

Jeigu norite pranešti apie korupcijos apraiškas, padarytus, daromus ar planuojamus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus Vilniaus miesto savivaldybėje ar jai pavaldžiose įstaigose, įmonėse, tai galite padaryti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pasitikėjimo kanalais:

 • Užpildę elektroninio pranešimo formą (visą parą)

  * Galimi plėtiniai doc, docx, pdf, jpg, jpeg, png


 • Savivaldybės pasitikėjimo telefonu:  (8 5)  211 2885 (visą parą)

 • El. paštu: stop.korupcija@vilnius.lt (visą parą)

 • Tiesiogiai kreiptis į Savivaldybę (Savivaldybės darbo laiku) ir užpildyti nustatytos formos pranešimą (formą rasite Konstitucijos pr. 3 informacijos langelyje)

Pasitikėjimo kanalais informaciją gali pateikti Savivaldybės administracijos tarnautojai ir (ar) darbuotojai, fiziniai ir juridiniai asmenys.

Užtikrinamas asmens duomenų (jeigu tokie bus pateikti) ir suteiktos informacijos konfidencialumas!

Informaciją apie pasitikėjimo kanalais gautų asmens duomenų tvarkymą rasite čia.

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą.

Pasitikėjimo kanalais pateiktų asmens duomenų valdytoja: Vilniaus miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt).

Asmens duomenų tvarkymo tikslas: asmens duomenys tvarkomi pasitikėjimo kanalais pateiktų pranešimų nagrinėjimo tikslu.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktu, t. y. siekiant įvykdyti teisinę prievolę.

Asmens duomenys bus saugomi 1 metus nuo pranešimo gavimo įstaigoje dienos.

Asmens duomenys gali būti perduoti institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka.

Jūs turite teisę raštu arba el. paštu kreiptis į duomenų valdytoją ir prašyti:

 • leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, el. p. ada@ada.lt).

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: Konstitucijos pr. 3, Vilnius, el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt.

Pasitikėjimo kanalais gaunamų pranešimų registravimo ir nagrinėjimo tvarką rasite čia.

Pasitikėjimo kanalais gautą informaciją nagrinėja Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyriaus specialistai.


Karštoji linija tel.  (8 5)  266 3333


Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

Asmenims, suteikusiems STT vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti atlyginama.

Dėmesio!

Nuo 2019 m. sausio 1 d., vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 101 straipsniu, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai,

privalo pranešti
Specialiųjų tyrimų tarnybai,
Lietuvos Respublikos prokuratūrai arba
ikiteisminio tyrimo įstaigai.

Tai yra jo pareiga.

Jei Jūs turite informacijos apie veiką, turinčią korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių, prašome atlikti šią pareigą ir nedvejojant kreiptis į minėtas įstaigas.

Dalinamės su Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta Atmintine, kurioje aiškiai ir suprantamai išdėstyta pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarka.

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 2-318 patvirtinta Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo forma.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyrių.


Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens), elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

 

 

Teisės aktai 

 


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyrius
Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

 • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
 • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
 • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
 • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams