Informacijos apie asmenį surinkimas

 

Pareigybių, dėl kurių prieš skiriant asmenį privaloma kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį pateikimo, sąrašai:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir įmonės

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas, biudžetinės ir viešosios įstaigos


Prašymų formos:

Prašymo pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, forma

Prašymo pateikti informaciją apie asmenį, einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, forma


Pareigybių sąrašų elektroninių dokumentų nuorašai:

Mero 2022-07-07 potvarkis Nr. 22-158

AD 2022-07-06 įsakymas Nr. 40-272

Mero 2021-12-27 potvarkis Nr. 22-269

AD 2021-12-23 įsakymas Nr. 40-575


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyrius
Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius