Informacijos apie asmenį surinkimas

Informacija atnaujinta: 2023-10-02

 

Pareigybių, dėl kurių prieš skiriant asmenį privaloma kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį pateikimo, sąrašai:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Vilniaus miesto savivaldybės vadovybė, biudžetinės, viešosios įstaigos ir įmonės


Prašymų formos:

Prašymo pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, forma

Prašymo pateikti informaciją apie asmenį, einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, forma


Pareigybių sąrašų elektroninių dokumentų nuorašai:

AD 2023-08-07  įsakymas Nr. 40-292/23 

Mero 2023-08-04 potvarkis Nr. 22-137/23 


 

 


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Organizacijos vystymo grupė (korupcijos prevencijos klausimai)
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius