Dėmesio!

Nuo 2019 m. sausio 1 d., vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 101 straipsniu, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai,

privalo pranešti
Specialiųjų tyrimų tarnybai,
Lietuvos Respublikos prokuratūrai arba
ikiteisminio tyrimo įstaigai.
Tai yra jo pareiga.

Jei Jūs turite informacijos apie veiką, turinčią korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių, prašome atlikti šią pareigą ir nedvejojant kreiptis į minėtas įstaigas.

Dalinamės su Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintine, kurioje aiškiai ir suprantamai išdėstyta pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarka.

 

Atmintinė prieinama Vilniaus miesto savivaldybės internetinės svetainės www.vilnius.lt  skiltyje ,,Korupcijos prevencija“.

Čia pat rasite ir Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 2-86 patvirtintą Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo formą.

 

Kilus klausimams, prašome kreiptis
į Personalo departamento Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyrių.