Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Teisės aktų antikorupcinis vertinimas

Norminio teisės akto projekto (Tarybos sprendimo, Administracijos direktoriaus įsakymo) vertinimo antikorupciniu aspektu tvarka

  • Teisės akto projekto rengėjas trumpu tarnybiniu raštu per IVS „Avilys“ siunčia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo darbo grupės vadovui (toliau – Darbo grupė) Simonui Girdzijauskui prašymą atlikti teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą. Tarnybinis raštas turi būti susietas su vertinimui pateiktu teisės akto projektu. Taip pat rašte nurodyti vertinamo dokumento IVS „Avilys“ laikinąjį numerį.
  • Darbo grupės vadovas S. Girdzijauskas per IVS „Avilys“ perduoda Projektą nagrinėti ir teikti pastabas Darbo grupės vadovo pavaduotojui, o šis paveda vertinimą darbo grupės nariui.
  • Darbo grupės narys, įvertinęs Projektą:
    1. jeigu yra pastabų – įkelia IVS „Avilys“ teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo pažymos (toliau – Pažyma) projektą su pastabomis ir perduoda jį susipažinti rengėjui. Teisės akto projekto rengėjas, atsižvelgdamas į Pažymoje nurodytas pastabas, pataiso teisės akto projektą ir užpildo atitinkamą Pažymos skiltį (prie vertintojo pastabos), trumpai nurodydamas, kokie pakeitimai padaryti. Jei rengėjas nesutinka su pastaba, atitinkamoje Pažymos skiltyje (prie vertintojo pastabos) nurodo nesutikimo motyvus ir argumentus. Papildyto pažymos projekto Word variantą rengėjas el. paštu persiunčia vertintojui, kuris padaro atitinkamos pažymos pakeitimus ir įkelia pataisytą pažymą į IVS „Avilys“.
    2. jeigu pastabų nėra – vertintojas IVS „Avilys“ įkelia užpildytą Pažymą, kurią elektroniniu parašu pasirašo teisės akto projekto rengėjas ir vertintojas. Vertintojas užregistruoja pažymą ir perduoda ją rengėjui susieti su teisės aktu.
  • Susiejęs projektą su pasirašyta pažyma, rengėjas Projektą per IVS „Avilys“ perduoda vizuoti Darbo grupės vadovo pavaduotojai Tatjanai Rusenko (SVARBU! Nurodydami  T. Rusenko kaip vizuojančią, IVS „Avilys“ būtina pasirinkti ne skyriaus vedėjo, o Darbo grupės vadovo pavaduotojo paskyrą!)

Antikorupcinio vertinimo pažymos (AVP)

(dokumentai atsisiųsti)


2021 m. »

2020 m. »

2019 m. »

2018 m. »

2016–2017 m. »


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyrius
Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius