2022 m. Antikorupcinio vertinimo pažymos (AVP)

(Dokumentai atsisiųsti)

2022-03-29 AVP (Tarybos 2014-01-29 sprendimo Nr. 1-1657_Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose išdavimą nuostatų tvirtinimo_pakeitimas)

2022-03-22 AVP (Tarybos 2022-01-12 sprendimo Nr. 1-1290_ Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo_pakeitimas)

2022-03-22 AVP (Tarybos 2020-12-09 sprendimo Nr. 1-785_Dėl mokesčio už sportininkų ugdymą VMS sporto mokymo įstaigose tvarkos aprašo tvirtinimo_pakeitimas)

2022-03-22 AVP (Tarybos 2017-08-30 sprendimo Nr. 1-1107_Dėl mokėjimo už ugdymą VMS vaikų ir jaunimo klubuose tvarkos aprašo tvirtinimo_pakeitimas)

2022-03-22 AVP (Dėl pagalbos į namus paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo)

2022-03-21 AVP (Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305_Dėl mokesčio iž vaiko išlaikymą VMS mokyklose, įgyvendinančiose ikimoklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas nusttaymo tvarkos aprašo_pak

2022-03-21 AVP (Tarybos 2019-06-19 sprendimo Nr. 1-94_Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo VMS_pakeitimas)

2022-03-18 AVP (Tarybos 2021-08-25 sprendimo Nr. 1-1100_Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio gyventojams ir lengvatų 2022 metams nustatymo_pakeitimas)

2022-03-09 AVP (Kelių priežiūros ir plėtros programų lėšų paskirstymo ir naudojimo VMS susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo tvirtinimas)

2022-03-04 AVP (Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą VMS teritorijoje išdavimą nuostatų tvirtinimo pakeitimas)

2022-02-23 AVP (Tarybos 2019-04-10 sprendimo Nr. 1-2038_Dėl VMS užimtumo didinimo programos tvirtinimo_pakeitimas)

2022-02-07 AVP (Dėl Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo)

2022-02-01 AVP (Tarybos 2020-03-04 sprendimo Nr. 1-431_Dėl VMS biudžetinių (išskyrus švietimo) įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos tvirtinimo_pakeitimas)

2022-01-31 AVP (Dėl įkainių už pagrindinės ir pakartotinės sesijų valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą tvarkos aprašas)

2022-01-20 AVP (Tarybos 2011-11-23 sprendimo Nr. 1-326_Dėl tvarkymo ir švaros taisyklių_pakeitimas)

2022-01-14 AVP (VMS savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo spec. programos priemonių administravimo ir finansavimo tvarkos aprašas)

2022-01-13 AVP (AD 2021-03-02 įsakymo Nr. 30-414_Dėl organizacijų, vykdančių darbą su jaunimu gatvėje, projektų konkurso nuostatų_pakeitimas)

2022-01-13 AVP (AD 2021-02-03 įsakymo Nr. 30-203 _Dėl jaunimo programų konkurso nuostatų_ pakeitimas)

2022-01-12 AVP (Tarybos 2021-12-15 sprendimo Nr. 1-1256_Dėl mokėjimo už soc.paslaugas tvarkos aprašo pakeitimas)

2022-01-05 AVP (Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas)

2022-01-05 AVP (Tarybos 2007-09-12 sprendimo Nr. 1-211 Dėl triukšmo prevencijos viešose vietose taisyklių pakeitimas)


« 2021 m.

« 2020 m.

« 2019 m.

« 2018 m.

« 2016–2017 m.

 


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyrius
Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius