Antrasis tarptautinio projekto School Emergency partnerių susitikimas

Balandžio 9-11 dienomis Taline (Estija), vyko antrasis projekto School Emergency partnerių tarptautinis susitikimas.

Projekto tikslas – sukurti pagrindinių mokyklų mokytojams ir moksleiviams pirmą e. mokymosi platformą, kurioje būtų pateikta informacija kaip elgtis susidūrus su pavojais, labiausiai paplitusiais Europos Sąjungos mokyklose. Sukurta e. mokymosi platforma apims tokius pagrindinius pavojus kaip gaisras, terorizmas, pirmosios pagalbos suteikimas, žemės drebėjimas ir cheminė tarša. Šie pavojai pasirinkti vadovaujantis atliktais tarptautiniais tyrimais, kuriuos nuo 2017 metų spalio iki 2018 metų sausio atliko projekto partneriai.

Remiantis tyrimo rezultatais 22,36% mokytojų ir 33,37% mokinių nebuvo mokomi reaguoti į minėtus pavojus. Tuo tarpu 41,46% mokytojų ir 47,19% moksleivių, kurie dalyvavo tokio pobūdžio mokymuose teigė, jog jų buvo per mažai, nes, dažniausiai mokymai apsiribodavo tik evakuacija gaisro metu (87,75 % mokytojų ir 94,18% moksleivių) arba mokymai buvo per trumpi (mokymai 62,53% mokytojams truko mažiau nei 3 valandos, o 58,43% moksleiviams – mažiau nei 1 valandą).

Pirmoji partnerių susitikimo diena prasidėjo šiltu p. Tauno Suurkivi, Estijos gelbėjimo valdybos generalinio direktoriaus pavaduotojo, sveikinimo žodžiu. Susitikimo metu projekto partneriai atliko parengtos e. mokymosi medžiagos vertinimą, peržiūrėjo mokymo turinio tobulinimo, vertimo bei testavimo veiklų gaires pradinės ir vidurinės mokyklos moksleiviams keturiose šalyse: Danijoje, Ispanijoje, Estijoje ir Lietuvoje.

Kitas projekto partnerių tarptautinis susitikimas vyks 2020 metais sausio mėn. Vilniuje (Lietuva). Pastarojo susitikimo metu partneriai įvertins e. mokymosi medžiagos testavimo rezultatus bei nuspręs, kas dar turi būti pakoreguota prieš viešinant sukurtą e. mokymosi platformą.

Tarpinstitucinę ir tarpvalstybinę partnerystę inicijavo Frederiksborg priešgaisrinė  gelbėjimo tarnyba (Danija) bendradarbiaudama kartu su Alcala de Guadaira priešgaisrine ir gelbėjimo tarnyba (Ispanija), Estijos gelbėjimo tarnyba (Estija), Vilniaus miesto savivaldybės Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyriumi (Lietuva), Vilniaus „Genio“ progimnazija (Lietuva), Gaia Hariduse Selts mokykla (Estija) ir Profesoriaus Tierno Galvan vidurine mokykla (Ispanija). School Emergency projektas yra kofinansuojamas Europos sąjungos Erasmus + programos lėšomis.

Detalesnė informacija pasiekiama tinklapyje www.schoolemergency.eu